Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Za hranou skla

Do 5.11.2017 bude v Galerii Art Salon S v Tančícím domě, Jiráskovo náměstí 6, Praha 2, přístupná v -2. patře v podzemí zajímavá výstava Za hranou skla.

Výstava „Za hranou skla“ představuje celkem 10 sklářských výtvarníků dvou generací. První z nich zahrnuje umělce, kteří položili základ rozvoji českého skla jako svébytného sochařského materiálu ve volném umění. Výtvarníci z této zlaté generace, z nichž většina vzešla ze sklářských ateliérů pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové pod vedením profesorů Josefa Kaplického a Stanislava Libenského, dokázali sklo jako materiál pozvednout z užitého do volného umění a výrazně jej prosadit ve světě.
Pětice vybraných autorů Marian Karel, Vladimíra Klumparová, Vladimír Kopecký, Dana Zámečníková a Jiřina Žertová svou tvorbou demonstruje nejen pestrou variabilitu sochařských přístupů, kterými je možné pracovat se sklem, ale také komplexnost myšlení, kterým zasahují do dalších oblastí umění včetně malby, designu, grafiky a architektury. V jejich tvorbě můžeme nalézt mnoho uměleckých intervencí, kterými se podíleli na významných stavbách nejen v České republice, ale také např. v Japonsku a USA.

Kurátorským záměrem výstavy „Za hranou skla“ je práce těchto autorů postavit do kontrastu s nejmladší generací sklářských výtvarníků. Nastupující mladá generace sklářů navazuje na tradici svých profesorů, přistupuje ke sklu velmi inovativně a zkoumá jeho možnosti ve spojení s netradičními materiály.
Vybraní autoři jsou absolventy, a v některých případech ještě studenty, sklářských ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Ronyho Plesla, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pod vedením Ilji Bílka a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením Petra Stanického. Jejich díla budou vedle děl autorů starší generace výrazně rezonovat a divákovi napoví, kam se současné české autorské sklo za téměř 60 let po svém fenomenálním úspěchu na EXPO 58 v Bruselu posunulo.

Výstava je organizována nově vzniklým spolkem Blok českého skla, který byl iniciován manželi Michaelem a Jitkou Mackovými, galeristkou Jitkou Pokornou a umělkyní Vladimírou Klumparovou.
Kurátorem výstavy je Ján Gajdušek.

Program výstavy:
19. 9. od 18.00 komentovaná prohlídka výstavy
12. 10. od 20.30 přehlídka šperků s názvem Šperky, sochy, design
17. 10. od 18.00 komentovaná prohlídka výstavy
3. 11. v 19.00 přehlídka šperků s názvem Šperky, sochy, design

Otevírací doba galerie je denně od 9 do 20 hodin.

V nabídce je i kombinované vstupné na výstavu „Za Hranou skla“ + „13 komnat První republiky“Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Za hranou skla