Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Z galerie VEN! / Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989

Do 4. 9. 2022 můžete v Galerii Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1, navštívit velmi zajímavou výstavu Z galerie VEN! / Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989.

Výstava představí integraci výtvarného umění do veřejného prostoru od konce šedesátých let, kdy umění celosvětově opouští galerijní a muzejní prostor a začíná vytvářet nové vizuální i sociální vazby v širším kontextu krajiny, městského urbanismu a diskuzi o kvalitě veřejného prostoru městských aglomerací. Tento projekt, který zamapuje „českou situaci“ od doby normalizace, která započala na konci šedesátých let až po současnost postindustriálního kapitalismu doby „postpravdivé“. Bude vycházet z výstavy Veřejný prostor CZ, který Galerie Jaroslava Fragnera připravila ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a pod kurátorstvím prof. Petra Kratochvíla v roce 2017. Vývoj na území České republiky odrážel či odráží celosvětovou proměnu výtvarného umění či vizuální kultury, která reagovala na nové geopolitické či sociální vazby a i na ekonomické zhmotnění v rámci investic soukromého sektoru. Výstava se koná pod záštitou ministra pro evropské záležitosti pana doc. Phd. Mikuláš Beka, Ph.D.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Z galerie VEN! / Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989