Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Youhei Kina a Josef Achrer: Another Fields

8. 11.-27. 11. / Galerie kritiků / Malba

Do 27.11.2016 bude v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze, přístupná výstava Youhei Kina a Josef Achrer: Another Fields.

Jedná se o konfrontaci malby českého a japonského autora, vytvářené originální technologií a oscilující mezi abstraktním obrazem aprostorovým objektem. Společné oběma umělcům je, že původním východiskem jejich tvorby je krajina, nikoli figurativní, avšakchápaná v kontextu křížení informatiky, živého vnímání a tvůrčí představivosti jako „krajina jinak“, vytvořená uměle na pomezí virtuálního a skutečného světa.

Josef Achrer, který je laureátem 6. Ceny kritiky za mladou malbu v roce 2012, používal ve svých dřívějších obrazových cyklech techniku, zajímavou protlačováním barev z rubu na líc plátna s téměř monochromní tonalitou, připomínající mapy a textury zemského povrchu, či tušovou krajinomalbu v asijském pojetí. V jiném svém cyklu zkoumal východiska geometrické abstrakce pomocí geometrických rastrů, připomínajících urbánní architekturu s důrazem na imaginativní strukturu „obytného sektoru“. Od roku 2013 se však inspiruje fenoménem lidské potřeby být stále zásobován informacemi a daty. V jeho obrazech dochází k proměně od strukturálního členění plochy k radikálnější fyzické deformaci jejího tvaru, povyšující obraz na prostorový objekt. K tomu používá RGB barev, jež násobí účinek vnímání morfologické modifikace díla.

Youhei Kina zase používá jako podkladu svých obrazů tkaniny, často kvalitního hedvábí nebo vrstveného ručního papíru, poučen tradicí klasických japonských technik. Texturu povrchu překrývá buď vrstvou jiného materiálu, nebo plochu kolážuje či přemalovává akrylem. V případě jeho obrazů je kladen důraz na kombinaci a skladbu různorodých prvků a vzorců v dekorativních kompozicích, rovněž zkoumajících možnosti použití informačních dat a barev RBG. Do plochy obrazu, povýšené na reliéfní útvar, zařazuje občas i japonské znakové písmo, jako piktografické vyjádření významu pojmu použitého materiálu.
U obou autorů dochází k prezentaci nového vývojového stupně malby, jež tautologicky vyjadřuje sebe sama a stává se něčím, co Achrer nazývá „ušlechtilými daty“. Ušlechtilost zde znamená, že se data v čase neztrácejí, ale nabývají nových stálých významů a obsahových hodnot. Tato filozofie je ve výstavě vyjádřena také jeho Manifestem data-ismu a obraz lze chápati jako dokumentaci tohoto poselství.

Josef Achrer – narozen 1982 v Praze, je absolventem pražské AVU (2004-2010). V roce 2007 navštěvoval ateliér malby na pražské UPM. V roce 2008 absolvoval studijní stáž v San Franciscu a v roce 2013 podnikl studijní cestu do Pekingu. Člen bývalé skupiny OBR, v současné době vystavuje v Číně. Žije a pracuje v Praze.

Youhei Kina – narozen 1979 v Tokiu, absolvoval Toyo Institute of Art & Design v Tokiu (2001-2004). Kromě autorských výstav v Japonsku vystavoval v roce 2007 v Muzeu současného umění v srbské Vojvodině a účastnil se výměnné česko-japonské výstavy Metaplay, Praha-Tokyo v roce 2014 a 2015. Žije a pracuje v Tokiu.

Výstava se koná u příležitosti Roku české kultury – 60. jubilea obnovení diplomatických styků mezi Českou republikou a Japonskem, pod čestnou záštitou Velvyslanectví Japonska v České republice. Po uvedení v Praze pokračuje v Japonsku:
The Gallery of Ningyocho Visions, Tokyo, 19. 12. – 24. 12. 2016
The Czech Centre Tokyo,16. 1. – 13. 2. 2017
kurátor:Takashi Hayami, koordinátor: Masaki NakayamaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Youhei Kina a Josef Achrer: Another Fields