Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Wabi-sabi v českém výtvarném umění

Do 14.10.2016 bude v Galerii u Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, Praha 1, přístupná výstava Wabi-sabi v českém výtvarném umění.

Wabi-sabi je krása věcí nedokonalých, nestálých a neúplných
Je to krása věcí skromných a prostých
Krása věcí neobvyklých

Vystavující umělci:
Jiří Balcar, Vladimír Boudník, Jiří Černický, Eva Eisler, Miloslav Chlupáč, Jiří Kolář, Jan Kotík, Alena Kučerová, Karel Malich, Emila Medková, Ladislav Novák, Petr Pastrňák, Ivan Pinkava, Michal Ranný, Eva Sakuma, Zbyněk Sekal, František Skála, Josef Sudek, Jan Svoboda, Petr Veselý, Vincenc Vingler, Jindřich Zeithamml

Výstava Wabi-sabi v českém výtvarném umění je inspirovaná knihou Leonarda Korena Wabi-sabi pro umělce, designéry, básníky a filozofy, která poprvé vychází v českém překladu.
Wabi-sabi je termín užívaný převážně v kontextu japonské estetiky, filosofie a životního stylu. Ve zkratce ho lze vyložit jako přijetí věcí nedokonalých a prostých, postřehnutí a uvědomění si krásy v předmětech podléhajících zkáze nebo opotřebení vlivem přirozeného plynutí času či působením přírodních vlivů.
Při přípravě výstavy jsme se snažili hledat principy wabi-sabi v tvorbě autorů, kteří v drtivé většině touto filosofií přímo ovlivněni nebyli. Přesto vytvořili díla, která mají s wabi-sabi shodné rysy. Nacházíme v nich sklon k jisté primitivnosti a syrovosti, rozpor vnímání krásy a dokonalosti nebo intuitivní vhled a smysl pro materiál. Vystavená díla mají kromě nepopiratelné umělecké hodnoty také metaforickou kvalitu a obrací pozornost diváka k nepatrným detailům lehce přehlédnutelné, často pomíjivé krásy. Pro vystavené práce je příznačná elementární zkušenost s hmotou, minimalistický a k jisté formální i obsahové asymetrii tíhnoucí styl.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Wabi-sabi v českém výtvarném umění