Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Vojtěcha Lukáše „Návrat kopytníků do české krajiny“

Do 23.5.2017 bude zdarma v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1, přístupná výstava fotografií Vojtěcha Lukáše „Návrat kopytníků do české krajiny“.

Výstava fotografií Vojtěcha Lukáše „Návrat kopytníků do české krajiny“ představuje kolekci těch nejlepších snímků, které autor v minulých dvou letech zaznamenal v rezervaci velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Fotografie divokých koní, zubrů a zpětně šlechtěných praturů zachycují atraktivní živočichy, kteří obnovují stepi na dvou pastvinách u měst Milovice a Benátky nad Jizerou.

Bývalý vojenský výcvikový prostor Milovice, který se nachází mezi městy Milovice a Benátky nad Jizerou, se stal novým domovem pro stáda zubrů, divokých koní a praturů. Projekt podpořený Evropskou unií se tak stal prvním na světě, kde se znovu objevily všechny tři druhy velkých kopytníků v rámci jedné rezervace. To vyvolalo obrovský, celosvětový zájem a o projektu referovala média na pěti kontinentech, včetně prestižních titulů jako New York Times, Washington Post, BBC, Der Standard a dalších. V historii České republiky se tak návrat velkých kopytníků stal vůbec světově nejznámějším projektem podpořeným z evropských peněz. Poprvé na světě mají návštěvníci možnost vidět tři klíčové druhy velkých kopytníků v jedné lokalitě. Podobný pohled se přitom lidem nenaskytl po celá staletí, a možná i několik tisíc let.

„Jsme velmi rádi, že můžeme prostřednictvím fotografií představit veřejnosti tento unikátní a ojedinělý projekt,“ uvedl Jan Pátek z Informační kanceláře Evropského parlamentu v České republice. „Tento projekt oslovuje nejen občany České republiky, ale je i v centru pozornosti a podpory příslušných institucí v rámci Evropské unie. Jsem velmi rád, že můžeme touto formou poslat evropským institucím a občanům evropských zemí signál o unikátním přístupu českých odborníku ve snaze o přiblížení naší přírody době, kdy se tito kopytníci v našich zemích běžně vyskytovali,“ doplnil Jan Pátek.

Projekt má evropský rozměr v několika ohledech. Inspirací pro něj byla péče o krajinu, která se již nejméně tři desítky let používá v některých zemích západní Evropy, především v Nizozemsku, Německu nebo Velké Británii. Díky podpoře z fondů Evropské unie, konkrétně Operačního programu životní prostředí, vznikl v České republice pilotní projekt přirozené pastvy velkých kopytníků právě v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice. V lednu roku 2015 se tam objevilo první stádo divokých koní dovezených z anglického Exmooru. Na podzim téhož roku k nim přibyla skupina zpětně šlechtěných praturů z Nizozemska a o několik týdnů později zubři z několika polských rezervací a druhá skupina koní z Exmooru.

Projekt podpořený Evropskou unií se stal prvním na světě, kde se znovu objevily všechny tři druhy velkých kopytníků v rámci jedné rezervace. To vyvolalo obrovský, celosvětový zájem a o projektu referovala média na pěti kontinentech, včetně prestižních titulů jako New York Times, Washington Post, BBC, Der Standard a dalších. V historii České republiky se tak návrat velkých kopytníků stal vůbec světově nejznámějším projektem podpořeným z evropských peněz.

„Financování ze strany Evropské unie nebylo jediným evropským rozměrem projektu. Od počátku fungoval díky spolupráci organizací z několika evropských zemí,“ doplnil Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina. Chov zubrů je součástí záchranného programu tohoto druhu, který koordinuje European Bison Conservation Center (EBCC), na návratu praturů se podílí nizozemská Taurus Foundation.

Na jaře roku 2016 se v rezervaci podařilo všechny tři druhy rozmnožit, takže je vidět, že v bývalém vojenském prostoru našly výborné podmínky. O tento způsob péče o krajinu projevily zájem instituce ochrany přírody v dalších oblastech. Na jaře roku 2017 tak začne vznikat nová rezervace velkých kopytníků ve dvou lokalitách Národního parku Podyjí. Opět díky podpoře Evropské unie, tentokrát projektu Life.

„Jsem velmi rád, že výstava fotografií může přiblížit dění na pastvinách u Benátek nad Jizerou a Milovic těm lidem, kteří buď ze zdravotních, nebo jakýchkoliv jiných důvodů nemohou tyto lokality navštívit,“ konstatoval autor snímků Vojtěch Lukáš. Jeho snímky mohla veřejnost od února vidět ve výstavních prostorách Stavební spořitelny České spořitelny ve Vinohradské ulici. „Je pro mě velkým potěšením, když pozoruji návštěvníky výstavy, zejména z řad mladé, dospívající generace, jak jsou překvapeni tím, co se dá také u nás vidět. A nejednou jsem já, nebo kolegové, konfrontováni dotazy, jak se na pastviny nejlépe dostanou. A to je asi ta největší odměna, kterou si můžeme přát – opravdu živý zájem veřejnosti o tento projekt!“ zdůrazňuje Vojtěch Lukáš.

……….

Vojtěch Lukáš se narodil v roce 1951 v Praze, kde roku 1976 absolvoval Vysokou školu ekonomickou. Poté nastoupil do tehdejší Státní banky československé a v bankovnictví pracoval až do roku 2014, kdy odešel do důchodu.
Fotografování se okrajově věnoval v době studií a k tomuto koníčku se vrátil zejména v posledních letech. Nyní ho fotoaparát doprovází jak na jeho cestách po zemích rovníkové Afriky a Jižní Ameriky, tak přírodou Česka.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Vojtěcha Lukáše „Návrat kopytníků do české krajiny“