Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Vojtěch Lanna (1836–1909): Mecenáš uměleckoprůmyslového muzea

Do 14.6.2020 bude v Uměleckoprůmyslovém museu, 17.listopadu 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Vojtěch Lanna (1836–1909): Mecenáš uměleckoprůmyslového muzea.

Vojtěch Lanna mladší (1836–1909) byl nejslavnějším členem svého rodu, který přišel do Čech v 18. století z Horního Rakouska. Jeho otec, Vojtěch Lanna starší (1805–1866) patřil k zakladatelům českého průmyslu, zabýval se obchodem se dřevem, dopravními stavbami, splavňováním řek a stavbou železnic. Rozvinutím těchto aktivit vybudoval Lanna mladší postupně jednu z nejvýznamnějších stavebních firem v Rakousku-Uhersku. Podílel se na výstavbě a úpravě většiny hlavních, dodnes zachovaných železničních tratí a vodních cest. Ústředí firmy sídlilo v Lannově paláci v pražské Hybernské ulici, kde rodina bydlela. Úspěchy v podnikání dodnes připomínají také dvě reprezentativní vily, které Vojtěchu Lannovi sloužily především k odpočinku. První byla postavena v nedaleké Bubenči, druhá v rakouském Gmundenu.

Značnou část nemalých zisků věnoval Lanna rozsáhlé filantropické činnosti a podpoře veřejných institucí. Oceněním jeho záslužné činnosti byla nejen všeobecná vážnost, ale také povýšení do šlechtického stavu a jmenování do řady významných funkcí. Vojtěch Lanna ml. byl například doživotně jmenován členem Panské sněmovny parlamentu Rakouska-Uherska.

Vojtěch Lanna je jedním ze zakladatelů tohoto muzea. Jeho zájem na vzniku uměleckoprůmyslového muzea vycházel z jeho sběratelské vášně a zaujetí pro zvelebení kulturních a hospodářských poměrů v Čechách. Ještě před oficiálním založením UPM v roce 1885 Lanna zprostředkoval jako zkušený znalec nákup řady exponátů pro vznikající muzejní sbírky. Zejména v prvních letech mladého ústavu tvořily zápůjčky z jeho soukromé sbírky páteř vznikající expozice. Po desetiletí zastával funkci předsedy správního výboru a byl rádcem a kolegou prvních ředitelů muzea, především Karla Chytila a Františka Borovského. Často zprostředkoval nákup celých sbírek, které poznal během svých cest po Evropě. Každoročně pak muzeu věnoval desítky sbírkových předmětů. Poté, co se UPM rozrostlo a přesídlilo z pražského Rudolfina do vlastní budovy, propůjčil mu roku 1905 k vystavení svoje sbírky, jež zaplnily čtyři sály druhého patra novostavby. Vrcholným mecenášským gestem se stal jeho dar více než tisíce kusů vzácného historického skla, kterým Vojtěch Lanna v roce 1906 oslavil své sedmdesáté narozeniny.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze spravuje více než půl milionu sbírkových předmětů a jejich souborů. Kolekce začala vznikat ještě před oficiálním otevřením muzea v roce 1885. Je dokladem veškerých základních materiálů a technik, které se v uměleckém řemesle a designu používají, a časově pokrývá dobu od antiky a starověku po současnost. Řada celků, jako například sbírka skla, v celosvětovém měřítku náleží k nejucelenějším a nejhodnotnějším.

Bohatství muzea je výsledkem práce jeho ředitelů a kurátorů, kteří svojí odbornou činností vytvářeli české dějiny uměleckého řemesla. Společně s nimi se na budování sbírek významně podíleli sběratelé a příznivci muzea. Mnozí z nich muzeu věnovali cenné předměty, finanční prostředky a často i výsledky své celoživotní sběratelské činnosti.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze chce být moderní institucí 21. století. Nezapomíná přitom, že je to možné díky obětavosti předchůdců a šlechetnosti mnohdy neprávem polozapomenutých osobností, které muzeum v minulosti podporovaly. Pokládáme si proto za čest seznamovat s jejich odkazem širší veřejnost. Na přelomu let 2019 a 2020 si tak s vděčností připomínáme 110 let od úmrtí mecenáše a spoluzakladatele muzejních sbírek Vojtěcha Lanny mladšího.

Text: UPM

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Vojtěch Lanna (1836–1909): Mecenáš uměleckoprůmyslového muzea