Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Vladimíra Fišery: Neznámé světy

12. 8.-31. 8. / Písecká brána / Fotografie

Do 31.8.2015 bude v Písecké bráně, K Brusce 5, Praha 6, přístupná výstava Vladimíra Fišery: Neznámé světy.

Výstava bratislavského fotografa a dramaturga československého rozhlasu Vladimíra Fišery. Ve své profesionální fotografické činnosti se kontinuálně věnuje umělecké fotografii lidí, zvířat, přírody, umění a sochařské tvorby své manželky Evy Fišerové. Vystavovaná díla představují jeho koncepční proměnu a vycházejí z původních záznamů jeho cest po Francii, Itálii, Dánsku, Korsice a Sicílii. Autor v nich barevnou transformací dosahuje překvapující fantazijní účinek. Zaměřením na jednotlivé detaily a fragmenty skutečnosti vytváří obrazy nových a neznámých světů, zbavených všednosti, které jsou našim očím na první pohled nepřístupné. Touhou autora je nám je přiblížit, zaměnit realitu za fantazii a otevřít dveře naší představivosti.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Vladimíra Fišery: Neznámé světy