Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Vladimír Kozlík a jeho žáci

12. 4.-24. 4. / Nová síň / Fotografie

Do 24. 4. 2022 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Vladimír Kozlík a jeho žáci.

Úvodní text Mgr. Jaroslava Fišera:

„Per Universum“ neboli „Skrze vesmír“ byl název poslední výstavy a monografie Vladimíra Kozlíka. Pedagog a náš kolega se sám na tuto dlouhou cestu loni vydal, jen krátce po svých šedesátých osmých narozeninách.

Byl citlivým fotografem, který se věnoval především výtvarné a ilustrativní tvorbě. S oblibou propojoval obraz, kresbu a text. Ve svém díle, například v cyklech „Vesmír v mém pokoji“ či „Soukromé vesmíry“ často využíval světlo jako svůj hlavní výtvarný a skladebný princip. V jeho tvorbě také významné místo zaujímají tematické okruhy, které koncipoval jako multiplikace – „Horizonty“, „Prožitky“,“Asfaltové krajiny“ aj.

Publikace s názvem „Hovory s Chan-Šanem“ získala v roce 1991 ocenění jako nejkrásnější kniha roku.

Vladimír Kozlík však nebyl jen citlivým výtvarníkem, ale také vnímavým pedagogem.                        
Zástupy jeho studentů by byly předlouhé. Byli mezi nimi absolventi FAMU, Střední a Vyšší školy pro umění a reklamu Michael a Vysoké školy kreativní komunikace.

V roce 2006 reorganizoval obor fotografie na Střední škole pro reklamu a umění Michael a o několik let později zde stál i u zrodu vyššího vzdělávání. V roce 2016 pak významně přispěl ke vzniku Vysoké školy kreativní komunikace.

Prezentace studentských prací na festivalu Prague Photo či na každoročně se odehrávajícím školním festivalu MichaelFest, na Náměstí Míru jsou jen kapkou v moři í z kurátorsky připravených studentských výstav, které Vladimír Kozlík koncipoval

Tato výstava je naším poděkováním a vzpomínkou na Vladimíra. Přestože až na výjimky představuje jen jeho studenty za posledních patnáct let, je výmluvnou ukázkou toho, co dokázal předat svým studentům.

Mgr. Jaroslav FišerFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Vladimír Kozlík a jeho žáci