Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Vladimír Ambroz / Akce

29. 1.-29. 4. / Dům fotografie - GhmP /

Do 29.4.2018 bude v Domě Fotografie GhmP, Revoluční 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a hodně podrobná výstava Vladimír Ambroz / Akce.

Kurátor výstavy: Tomáš Pospiszyl

Výstava představí dosud prakticky neznámou činnost Vladimíra Ambroze (*1952) na poli performance, intervencí do veřejného prostoru a projevů blízkých inscenované fotografii. Ambroz v druhé polovině 70. let 20. století patřil k okruhu brněnské umělecké scény působící na hraně tehdejších oficiálních institucí. Jeho práce z tohoto období, jež trvalo jen několik málo let, rozrušují hranici mezi uměním a životem a jsou otevřeny konceptuálním tendencím. Reflektují obecná civilizační témata a současně reagují na atmosféru vrcholící normalizace. V prostředí československé performance jsou práce Vladimíra Ambroze unikátní důrazem na výraz fotografické dokumentace. Jejím cílem bylo nejen zaznamenat provedené akce, ale vytvořit významotvorný obraz, jehož působení se blíží postupům umělecké fotografie. Performance v  Československu je často spojována s  pražským okruhem umělců, s  Karlem Milerem, Petrem Štemberou, Janem Mlčochem nebo Jiřím Kovandou a Pavlem Büchlerem. Vedle těchto významných tvůrců ale existovali i další, působící mimo hlavní město. Mezi ně patřil i Vladimír Ambroz. S pražskými performery se znal a spolupracoval s nimi; na jeho činnosti se ale podepsaly i mírně odlišné podmínky, které v Brně panovaly. Působilo zde inspirující prostředí výtvarné, hudební i divadelní, které nebylo zcela zahnáno do podzemí. Ambroz zažil osvětovou činnost klubu Mladých přátel výtvarného umění, pohyboval se v prostředí rockových a folkových hudebníků a při studiu na Fakultě architektury působil jako jevištní technik legendárního Divadla na provázku. Mezi blízké Ambrozovy přátele patřili Miloslav Sonny Halas nebo Marian Palla, s nimiž se běžné činnosti mohly snadno zvrtnout v umělecký projekt. Umělecká činnost pro ně představovala východiska z depresivní situace 70. let 20. století. Současně se Ambrozovi, podobně jako jiným československým performerům, dařilo prostřednictvím poštou zasílaných dokumentačních fotografií vystavovat i v zahraničí nebo své práce publikovat v zahraničním tisku. Výstava Vladimír Ambroz: Akce se v autorské instalaci ohlíží za tím, co z tohoto uzavřeného a časově vzdá- leného umělcova období může nést obecnější význam a být inspirativní i pro současnost. Poprvé zpřístupňuje umělcův archiv včetně nikdy nevystavených děl. Protože se nedochovaly téměř žádné autentické fotografické zvětšeniny Ambrozových aktivit, jsou většinou prezentovány prostřednictvím novodobých tisků z původních negativů. Vedle nich výstava obsahuje i torzo dobové výstavy, filmovou dokumentaci performancí a po třiceti pěti letech i první realizaci autorova díla Videohabitation z roku 1981. Vladimír Ambroz se narodil 29. června 1952 v Brně. Vystudoval gymnázium v Mikulově (1968–1972) a Fakultu architektury VUT v Brně (1972–1978). Jako jevištní technik v letech 1974–1976 působil v Divadle na provázku. Uměním akce a performancemi se zabýval převážně v letech 1976–1981. Od poloviny 70. let 20. století navrhoval plakáty, obaly desek a jevištní podobu koncertů folkových a rockových skupin. Od roku 1978 externě spolupracoval s  Československou televizí v  Brně jako architekt a  grafik. Současně byl od roku 1978 zaměstnán jako architekt výstavních expozic v podniku Brněnské veletrhy a výstavy; posléze u společnosti Druexpo. Do roku 1990 vytvořil výstavní expozice pro desítky subjektů a pro oficiální prezentace Československa doma i  v  zahraničí; šlo celkem asi o  250 expozic různého rozsahu. V  roce 1989 založil Galerii Ambrosiana. Ve stejném roce založil filmu Amos, od roku 1995 přejmenovanou na Amosdesign, zabývající se tvorbou architektury, interiérů nebo rekonstrukcemi architektury.

Tomáš Pospiszyl

Kurátor výstavyFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Vladimír Ambroz / Akce