Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Vize a realita v čs. architektuře 1918-2018

Do 2.9.2018 můžete v Galerii Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1, navštívit zajímavou výstavu Vize a realita v čs. architektuře 1918-2018.

Mezinárodní putovní výstava, která bilancuje rozpětí mezi odvážnými architektonickými vizemi a těmi realizovanými stavbami, ve kterých se tyto vize reálně promítli. Základními artefakty tu jsou zajímavé modely významných českých a slovenských architektonických děl, které vypracovali studenti/ky architektonických fakult pražské a bratislavské techniky, které jsou pomocí multiprojekce konfrontovány s architektonickými vizemi a nerealizovanými projekty.

Pořadatel / Galerie Jaroslava Fragnera

Spolupořadatel / design factory

Ve spolupráci / FA ČVUT Praha, FA STU Bratislava, ÚDU AV ČR

Kurátoři / Matúš Dulla, Klára Pučerová, Dan Merta

Grafika a architektonické řešení / Jiří Příhoda

V rámci zahájení proběhl koncert skupin Longital a Už jsme doma!Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Vize a realita v čs. architektuře 1918-2018