Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Vít Jonáš: Insider

Do 28.4.2017 bude v galerii Michal`s collection, Husova 13, Praha 1, 1.patro, přístupná výstava obrazů Víta Jonáše: Insider.

Text Rey Michalové k autorovi a jeho výstavě:

Malíř Vít Jonáš (*1981) je pozoruhodnou osobností střední tvůrčí generace. Jako absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě měl doslova předurčeno, aby pokračoval ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (2004-2010) v Ateliéru skla Vladimíra Kopeckého. Na rozdíl od zaměření profesora, v jehož díle se uplatňují dvě nezávislé linie, sklářská a malířská, byla již Jonášova diplomová práce (ač sklo originálně využívající) prostoupena jeho bytostným malířským založením, které bude nadále výhradně rozvíjet.

Musím velmi ocenit, že autor dospěl ke svému niternému výrazu opravdu poctivou cestou, cestou konfrontace se životní výzvou, cestou dozrávání. Jeho malířská práce se mi jeví o to aktuálnější, že se neomezuje na jednu formální polohu, ale jímavě „překmitává“ mezi „otisky“ zobrazivého projevu a abstraktní polohou. Je elektrizujícím setkáním racionality a emoce, konfrontací dvou kontrastních poloh, které však nevylučují syntézu, neboť náš svět je stále pociťován jako v zásadě jediný svět.

Autor si dokázal najít místo své tvůrčí existence v zajímavém bodě lomu či meziprostoru, který mu dovoluje zpracovat námět na samé hranici zobrazivosti, ale nenutí ho přitom opouštět klasické téma krajinomalby (či obecně pohledu do exteriéru). Důraz na tradici je tak jakýmsi pevným „záchytným bodem“ a zároveň spouštěčem malířského procesu, při kterém se otevírají možnosti formální experimentace.

Mimořádný estetický účin vystavených pláten je založen na rafinovaném překrývání dvou vrstev malby na plátně, organické, krajinné vrstvy a technicistní struktury v prvním plánu. Divák se tak ocitá tváří v tvář geometrickému rastru. Ten mnohdy asociuje reálný plot, u velkoformátových pláten v měřítku 1:1, aby jeho výška diváka přesahovala a aby bylo docíleno fyzického efektu. Na otázku, zda tento plot je spíše překážkou či vymezením bezpečného teritoria, odpověděl autor již názvem výstavy: „Insider jako opak outsidera, ten, kdo se cítí být plotem spíše chráněn, než omezován.  V širším slova smyslu jde o životní postoj – vytyčení hranic – přiznání svých limitů…“

Malířská tvorba Víta Jonáše se vyznačuje silou přesvědčení v osobitém tvůrčím přístupu, který má svou logiku a svou racionalitu. Exaktnost geometrie tu vytváří skvělý rámec pro emoci.

Rea MichalováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Vít Jonáš: Insider