Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Virtualita

Do 29.9.2019 bude v západním křídle Invalidovny, Sokolovská 24/136, Praha 8, v 1.patře (vstup je ze západu – od města), v prostoru 3 kurátorky, přístupná zajímavá výstava Virtualita.

Skupinová výstava VIRTUALITA akcentuje problematiku, do jaké míry virtuální prostor dokáže ovlivnit naši reálnou identitu a za jaké hranice jsme schopni zajít v rámci budování té nehmotné, virtuální. Přes všudypřítomnou technizaci světa, která prostupuje i do světa umění autoři nabádají k vystoupení z komfortních zón virtuálního světa.

Výstava reflektuje zpětné působení počítačové a internetové kultury na náš každodenní život a proces určité manipulace společnosti, zároveň obsahuje uvědomění, že je technizace světa a orientace v ní důležitá a nepostradatelná. Sami autoři prožili dospívání v době, která je čím dál tím více ovlivňována internetem, novými médii a sociálními sítěmi. Tyto tendence se vměšují i do jejich umělecké tvorby a každý z nich tak využívá k tvorbě zcela odlišné umělecké vyjadřovací prostředky.

Na výstavě VIRTUALITA se podílí 6 mladých autorů. Je jimi Filip Hauer, Kristýna Šraierová, Simona Patelisová, Anna Roubalová s Annou Wyrwovou a Martin Krupa.

Výstavní program je pořádán v rámci projektu Invalidovna Open, který pořádá Iniciativa pro Invalidovnu.

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Virtualita