Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Veroniky Vaškové: HomeArt

18. 8.-24. 9. / Café kafíčko / Fotografie

Do 24. 9. 2021 najdete v Café Kafíčko, Maltézské náměstí 15, Praha 1, krásnou výstavu fotografií Veroniky Vaškové: HomeArt.

Veronika Vašková (1980) je výtvarnice a žižkovská vlastenka. Absolvovala obor Galernictví a muzejnictví na VOŠIS Praha a obor Arts Management na IT Sligo. Pomocí rozmanitých výtvarných technik zachycuje genia loci prostředí, v němž žije. Tvoří díla z obyčejných věcí, jež ji obklopují a dává jim další význam. Jde tedy o recyklaci tvorbou. Zabývá se fotografií, kresbou a malbou, inspiraci nachází zejména ve své zamilované čtvrti, na Žižkově. Je zakládající členkou fotografické skupiny 3+2, na jejíchž společných výstavách předvádí své fotografie. Její kresby Žižkova z cyklu Žižkov v pasteli byly vydány jako pohlednicový soubor.

Hudba na vernisáži: HazukaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Veroniky Vaškové: HomeArt