Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Ve snu to ale vypadalo jinak (festival Spectaculare)

Do 11.2.2016 bude v Křižovnické chodbě Klementina, Klementinum 190, Praha 1 (vstup přes vrátnici), přístupná výstava Ve snu to ale vypadalo jinak (součást festivalu Spectaculare).

Petrohradská kolektiv představuje výstavu ve spolupráci s Ateliér Intermediální tvorby I AVU doc. MgA. Mileny Dopitové a Festivalem Spectaculare.

„Ve snu to ale vypadalo jinak” představí (ne)tradičně v Křižovnické chodbě Národní knihovny České republiky kurátorský výběr Rudolfa Matějčka a Hany Smělé. Ačkoliv výstava není primárně ukotvena tematicky, vybrané projekty spojují narušené hranice snové atmosféry a deziluze reálného světa, banální situace v kontextu vědy a kultury nebo komplexní úvahy s autorskou myšlenkovou zkratkou.

Výstava se zaměřuje na audio-vizuální práce studentů i absolventů předních vysokých uměleckých škol, přičemž některé instalace, projekce či kinetické objekty jsou často vytvořeny přímo pro daný výstavní prostor. Historický kontext Klementina navíc vybízí k návratu studentů umění na místo faktického založení a prvního sídla Akademie výtvarných umění prostřednictvím současných uměleckých intermediálních disciplín a postupů.

Mezi vystavujícími jsou tak například student AVU a čerstvý laureát ceny EXIT Jiří Žák, architektonické a sochařské projekty připravili Jan Boháč a Vojtěch Rada (kterého zastihnete na AVU i UMPRUM zároveň). Novomediální ateliéry AVU zastupují David Přílučík, Lucie Fryčová a Pavla Dundálková se svými projekcemi. Jan Nálepa, Jakub Jansa, Vincent Pieraerd (BE) a umělkyně Laura Luna Castillo (MEX) a Tomoko Kumagai (JAP) pracují s novými technologiemi či kinetickými objekty a aktuálné studují Supermedia na UMPRUM. Za plzeňskou Fakultu Designu a umění Ladislava Sutnara se představí mimo jiné diplomové práce Dany Bartoníčkové a Tomáše Šrámka a hravá instalace Luboše Krále.

Výstava je přístupná přes hlavní vchod Národní knihovny / Klementina, ke vstupu je jen potřeba si zdarma převzít lístek na vrátnici knihovny.

Kurátoři:
Rudolf Matějček, Hana Smělá

AVU: Dana Bartoníčková, Vojtěch Rada (zároveň student UMPRUM), Jiří Žák, Lucie Fryčová, Pavla Dundálková, David Přílučík
UMPRUM: Laura Luna Castillo (MEX), Vincent Pieraerd (BE), Tomoko Kumagai (JAP), Jan Boháč, Jan Nálepa a Jakub Jansa
FDU: Tomáš Šrámek, Luboš Král

Výstava probíhá v rámci programu Festival Spectaculare
————————–————————–————————–——–
Petrohradská kolektiv
Nezisková organizace podporující současná vizuální a audiovizuální díla mladých tvůrců, zaměřená na vzdělávání, kulturní mobilitu a rozšíření příležitostí pro výtvarníky.

Festival Spectaculare
V pořadí již třetí ročník audiovizuálního festivalu nabízí rozsáhlý hudební program s propojením současného pohybového divadla, baletu a vizuálního umění. Pohybuje se na poli současné elektroniky i akustiky, soudobé podoby ambientu, jazzu či moderní vážné hudby. Festival propojuje zahraniční scény se scénou domácí a jeho součástí jsou workshopy, stále více výstavy a filmová představení.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Ve snu to ale vypadalo jinak (festival Spectaculare)