Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy VáclavART – Sochy na Václaváku

4. 9.-1. 10. / Václavské náměstí / Socha

Do 1.10.2018 bude v horní části Václavského náměstí, Praha 1, v módním domě VAN GRAAF a v paláci The Forum, přístupná zajímavá skupinová výstava VáclavART – Sochy na Václaváku. Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.

VáclavART neboli Václavák + ART = VáclavART

je umělecký projekt, jehož cílem je uvést zajímavé umění do veřejného prostoru, oživit ho, provokovat a přinést nové impulsy do diskuse o budoucí podobě Václavského náměstí.

VáclavART chce podpořit mladé, začínající umělce, dát jim možnost prezentovat svou práci a talent a pomoci jim v jejich uměleckém rozjezdu.

Druhý ročník představuje 20 sochařských děl od 10 mladých umělců, studentů či absolventů zejména z ateliéru sochařství Lukáše Rittsteina pražské Akademie výtvarných umění.

Václavské náměstí se tak na čtyři týdny (od 4. září do 1. října 2018) zaplní sochami. Hlavní část výstavy proběhne ve středovém pruhu v horní polovině náměstí, některé sochy budou instalované v módním domě VAN GRAAF a v paláci The Forum.

Záštitu nad projektem přijala primátorka hl.m. Prahy paní Adriana Krnáčová. Výstavu pořádá Sdružení Nového Města pražského, z.s a vznikla za podpory Městské části Praha 1.

PATRON VÝSTAVY
Někde jsem zaslechl, že umění nám umožňuje prožívat život intenzivněji.
U sochařství to tak rozhodně funguje… říká o výstavě a svých studentech Lukáš Rittstein, vedoucí sochařského ateliéru Akademie výtvarného umění v Praze.

POŘADATEL
Sdružení Nového Města pražského (SNMP)

LUKÁŠ RITTSTEIN
(1973) je český sochař charakteristický svými abstraktními i reálnými biomorfními sochami. Rittsteinovou sochařskou tvorbou prostupuje fenomén dialogu mezi různými sochařskými přístupy a materiály. Veliký vliv na Rittsteinovo dílo měly jeho cesty na Papui Novou Guineji v letech 1997-2008, které podnikl s malířkou a fotografkou Barborou Šlapetovou. Za své dílo získal Cenu Jindřicha Chalupeckého (1999) určenou mladým talentovaným umělcům a také Cenu Magnesia litera (2005) za knihu, kterou napsal společně s Barborou Šlapetovou Proč je noc tak černá.

KURÁTORKA
PHDR. IVONA RAIMANOVÁ, KURÁTORKA
Historička umění, kurátorka, pedagožka. Vystudovala dějiny umění a italštinu na FFUK v Praze.

Od roku 2014 přednáší filozofii uměleckého projevu a dějiny umění na vysoké škole Art&Design Institut v Praze a od roku 2002 dějiny umění v mezinárodním programu USAC při Karlově univerzitě v Praze. V roce 1996 působila jako hostující pedagog na Bard College, Center for Curatorial Studies, New York, USA.

V letech 1991-93 pracovala jako vedoucí výstavního programu Kanceláře prezidenta republiky na Pražském hradě. Po té působila jako kurátorka v galerii Rudolfinum v Praze (do roku 1999) a v roce 1996 jako externí kurátor v Národní galerii v Praze. Byla kurátorkou výstavy Útěk a exil v umění pro UNHCR na Pražském hradě (2002). Od roku 1983 uskutečnila jako kurátorka na 80 výstav.

V roce 2003 byla spoluzakladatelkou a poté ředitelkou obecně prospěšné společnosti Spacium, o. p. s., zaměřené na umělecké projekty ve veřejném prostoru.

V 80. letech 20. století se podílela na vydávání samizdatového časopisu Někdo něco o současném umění. Je autorkou textů v katalozích, časopisech, výtvarných slovnících a internetových databázích o díle současných umělců, zejména sochařů. V roce 2009 vydala knihu V prostoru 2000, která pojednává o tvorbě současných českých umělců, pracujících s prostorem.

SLOVO KURÁTORKY
Umění ve veřejném prostoru provází lidskou civilizaci od nepaměti. Ve starších dobách plnilo umění zejména funkci náboženskou, nebo oslavovalo panovníka, či prezentovalo jiné mocenské ideje. Během 20. století se role díla ve veřejných místech změnila. Umělci vyšli ze svých ateliérů do ulic a začali představovat svoji osobní tvorbu, jež hledá progresivní způsoby vyjádření v opozici vůči konvenčním uměleckým postupům a jež se mnohdy svým obsahem vymezuje kriticky k oficiálním celospolečenským tématům své doby.

Dílo současných výtvarníků není už dlouho odkázáno na uzavřené zdi galerií (navštěvované převážně jen vybranými uměleckými kritiky, nejbližšími přáteli či obdivovateli nových trendů právě se rodícího uměleckého výrazu), ale je viditelné na potkání pro všechny.

Projekt VáclavART dává šanci zejména mladým umělcům, kteří jsou otevření experimentům a mají čerstvou energii vymýšlet nezaběhané formy výtvarných projevů. A jsou odhodláni čeřit stojaté vody a vybízet k popřemýšlení nad tím, kdo jsme, kde jsme a kam směřujeme.

Jejich sochy a instalace na Václavském náměstí fungují jako výzva pro nás všechny.

Ivona Raimanová

Seznam děl:

UMÍSTĚNÍ DĚL NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ
1) Vojtěch Trocha
„Sedačka“ – Sofa / karton, zakonzervovaný v laminátu / carton conservated in laminate / 2017

2) Anna Krninská
„Skifař“ – Rower / beton / concrete / 2018

3) Ondřej Oliva
„SVÁTOST (velká)“ – SACRAMENT / kombinovaná technika / combined technique / 2012

4) Radek Mrština
„MYTAGA“ – kovová konstrukce plněná různým materiálem, zalaminovaná / steel construction filled with materials, laminated / 2018

5) Michal Č. Šembera
„Indentikit“ – beton / concrete / 2018

6) Michal Nagypál
„Dušan“ – Dusan / laminát / laminate / 2018

7) Nikola Emma Ryšavá
7a) „Boo A“
7b) „Boo B“
7c) „Boo C“
kov, beton / metal, concrete / 2017

8) Patrik Adamec
„Nález“ – Finding / beton / concrete / 2018

9) Marie Videmanová
„Ester s mobilem“ – Ester with Cell Phone / polyesterová pryskyřice / polyester resin / 2017

Módní dům VAN GRAAF
Václavské náměstí 17

10) Marie Videmanová – 1. patro Dámská móda (1st Floor Women´s Fashion)
„Nahá kostka“ – Naked Cube / gaform / 2017

11) Marie Videmanová – 3. patro Pánská móda (3rd Floor Men´s Fashion)
„Stud“ – Shame / gaform / 2018

12) Marie Videmanová – 2. patro Dámská móda (2nd Floor Women´s Fashion)
„Neživá hebkost“ – Non-Living Softness / sádra, králičí kůže / plaster, rabbit skin / 2016

13) Marie Videmanová – Přízemí u vchodu (Ground Floor By the Entrance)
„Vlna Kristína“ – Wave Kristina / sádra / plaster / 2016

14) Marie Videmanová – Přízemí (Ground Floor)
„Smysl“ – Meaning / sádra, peří / plaster, feathers / 2016

15) Marie Videmanová – -1. patro (-1. Floor)
„Schoulená“ – Curled Up / sádra, peří / plaster, feathers / 2016

16) Marie Videmanová – -1. patro (-1. Floor)
„Torzo“ – Torso / sádra, peří, králičí kůže / plaster, feathers, rabbit skin / 2013

PALÁC THE FORUM
JINDŘIŠSKÁ 3 (ROH VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ)

17) Marie Videmanová – Výloha v recepci (Shopping Window at Reception)
„Kostková hra“ – Cube Game / gaform / 2017

18) Adam Tenora – Recepce (The Reception)
„Bez názvu“ – „Without a Name“ / kov / steel / 2018Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy VáclavART – Sochy na Václaváku