Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Václava Boštíka /1913 – 2005/ „Vznikání“

13. 5.-14. 6. / Galerie Moderna / Kresba

Do 14.6.2015 bude v Galerii Moderna, Masarykovo nábřeží 24, Praha 1, přístupná zajímavá výstava z díla Václava Boštíka /1913 – 2005/ „Vznikání“

Výstava Václava Boštíka /1913 – 2005/ „Vznikání“, jednoho z nejvýznamnějších českých autorů 20. století představuje práce z let 1968 -1998. Více jak 40 prací obrazů, kreseb a grafických listů svojí chromatickou vibrací jednoduchých barevných ploch, vzájemně se prostupujících, navozuje představu prostoru a pohybu, čistota barvy a tvarů, střídmé a racionální ztvárnění mají svůj protějšek v „nejčistších“ dílech přírody.

Hudební vystoupení na vernisáži: Joe Karafiát aka Joe Carnation.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Václava Boštíka /1913 – 2005/ „Vznikání“