Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Václav IV. – král na rozhraní věků – evoluce/revoluce/destrukce

Do 16.11.2019 se v prostorách Křížové chodby Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3, Praha 1, koná velmi zajímavá a krásná výstava Václav IV. – král na rozhraní věků – evoluce/revoluce/destrukce. Výstava je zdarma přístupná denně od 10:00 do 18:00.

Výstava se koná u příležitosti 600. výročí úmrtí toho významného panovníka.

Výstava zpřítomní atmosféru doby přelomu 14. a 15. století v českých zemích. Doby, kdy se úroveň českého výtvarného umění dotkla jednoho ze svých vrcholů.

Výstava představí faksimile bible Václava IV., jednoho z nejskvělejších středověkých kodexů s více než 650 ilustracemi, stejně jako faksimile dalších rukopisů, jejichž vznik souvisí s osobou krále Václava IV. Sochařství je prezentováno kopiemi tzv. krásnoslohových skulptur, jako je Madona z kostela sv. Jiljí v Třeboni a Madona ze Šternberka. Malířství je zastoupeno technologickými kopiemi děl Mistra třeboňského oltáře, Madony svatovítské a Madony rynecké. Návštěvník bude mít také možnost obdivovat technologické kopie české Svatováclavské koruny a koruny římských králů, tedy těch korun, jimiž byl Václav IV. korunován. Zajímavostí jsou také modely staveb z doby Václava IV. zapůjčené fakultou stavební ČVUT.

Václav IV. se významně zapsal do dějin Univerzity Karlovy, sám založil novou univerzitní kolej a pražskému učení věnoval i nádherný Rotlevův palác, dnešní Karolinum, které dodnes patří k nejstarším univerzitním sídlům v Evropě. Vernisáž výstavy zahájil rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima spolu s historiky Janem Roytem a Jiřím Kuthanem.

Projekt je podpořen MKČR, je součástí NAKI (program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Národní kulturní identity) s názvem „Český a římský král Václav IV. – doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu. Výstavu podpořil Magistrát Hl. m. Prahy, partnerem projektu je ČEZ, a.s.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Václav IV. – král na rozhraní věků – evoluce/revoluce/destrukce