Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Václav Hollar: Rytiny a známky

Do 1.10.2017 bude v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Václav Hollar: Rytiny a známky.

Tvorba Václava Hollara, do jehož osudu se ve velké míře promítl neklid a nestabilita, které zmítaly Evropouv době třicetileté války, byla námětem již mnoha výstav.Výstava, která se nyní koná v Poštovním muzeu, představuje jeho dílo ve spojitosti se známkovou tvorbou. Významným rytcům Jiřímu Švengsbírovi, Jindrovi Schmidtovi a Bedřichu Housovi se bravurně podařilo převést mnoho Hollarových grafik do podoby československých a českých známek. Vytvořili tak obdivuhodnou ukázku osobitých ryteckých přepisů uměleckých děl tohoto světové proslulého mistra raně novověké grafické tvorby.Na výstavě jsou představeny všechny vydané emise známek s hollarovskou tematikou, pamětní listy, liniové rozkresby i rytecké destičky. Její součást rovněž tvoří Hollarovy grafiky, zapůjčené Národní galerií v Praze a Vlastivědným muzeem v Šumperku. Návštěvníci si budou moci prohlédnout například Hollarův známý cyklus Čtyř ročních dob jak v podobě grafiky, z níž rytec při své práci vychází, tak i výsledných známek. K vidění bude rovněž návrh známky Jana Kavana, která vyjde v září letošního roku a připomíná 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Výstavu dále obohatí dobové předměty z oblasti módy a ukázky historických zbraní, které pocházejí ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea a Vojenského historického ústavu.

3. 10. 2017 od 9 do 15 hodin bude v muzeu otevřena tradiční příležitostná poštovní přepážka, kde bude možno zakoupit dopisnici vydanou k výstavě a nechat ji orazit příležitostným poštovním razítkem.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Václav Hollar: Rytiny a známky