Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Václav Chochola a přátelé

14. 3.-28. 4. / Galerie Millennium / Fotografie

Do 28. 4. 2023 je v Galerii Millenium, Tržiště 5, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Václav Chochola a přátelé.

Výstava k 100. výročí narození klasika české portrétní fotografie Václava Chocholy (1923–2005) představuje řadu jeho výtvarně i faktograficky hodnotných fotografií z druhé poloviny 20. století.

Z rozsáhlého reportážního a dokumentaristického díla jsou vystaveny nejen fotografie, ale i korespondence a vzpomínky se zaměřením na okruh Chocholových přátel kolem Adolfa Hoffmeistera, se kterými se setkával na řadě návštěv a vernisáží – Jiří Trnka, Jan Werich, Jiří Brdečka či Zdeněk Seydl. Výstava nabízí možnost setkaní s díly, které jsou dnes řazeny do zlatého fondu české fotografie 20. století a skrze ně také připomíná řadu významných osobností československé kultury.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Václav Chochola a přátelé