Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy V lesku zlata, v záři barev. Umění podmalby na skle ze sbírek UPM

Do 22.11.2020 bude v Uměleckoprůmyslovém museu, 17.listopadu 2, Praha 1, přístupná velmi zajímavá, rozsáhlá a krásná výstava V lesku zlata, v záři barev. Umění podmalby na skle ze sbírek UPM.

Výstava připravená téměř výhradně ze sbírek UPM a pořádaná v roce 135. výročí založení muzea je výsledkem mnohaletého odborného výzkumu, úzce spojeného i s restaurátorským průzkumem. Výstava obsahuje ukázky podmaleb na skle z období od antiky přes středověk, renesanci, baroko až po druhou polovinu 18. a zejména 19. století.

Podmalby neboli obrazy malované na zadní straně skla představují ve sbírce historického skla UPM velmi pestrou kolekci čítající na 387 předmětů z období od pozdní antiky po devatenácté století. Z ní bylo vybráno 135 nejcharakterističtějších obrazů, mnohdy nevelkých rozměrů, ale velmi vzácných, protože dnes jsou již na trhu s uměním velkou zvláštností. Mezi sto pětatřiceti vybranými díly je i soubor třiceti podmaleb, které mezi lety 2001 a 2017 prošly náročným procesem restaurování.

Výstava přibližuje historický vývoj tohoto specifického druhu umění, jež v podobě noblesních předmětů představovalo vysoce ceněné položky v chrámových pokladnicích a šlechtických i měšťanských sbírkách. Tyto předměty byly vždy v popředí sběratelského zájmu, což připomíná i třináct exponátů z původní sbírky zakladatele muzea Vojtěcha svobodného pána Lanny. Z jeho sbírky pochází celkem sedmnáct podmaleb – což sice není ohromující počet, ovšem jedná se o velmi zásadní a cenné položky celé sbírky.

Nejcennější renesanční obrazy zastupuje dílo Hanse Jakoba Sprüngliho (1559–1637) z Curychu nebo drobná podmalba signovaná „VBL“. Z období baroka pocházejí práce nizozemského malíře Gerharda Janssena (1636–1725), Daniela Preisslera (1636–1733) působícího v Kunštátu, podmalby připisované tzv. česko-francké škole nebo díla malířů činných v 18. století v Augsburgu. Naprostá většina vystavených děl pochází ze sbírek UPM, výběr však doplňují podmalby z dalších veřejných galerií a muzeí v České republice i zápůjčky ze sbírek soukromých. Expozice nabídne i výběr grafik, které se staly předlohou pro některé vystavené podmalby.

Vojtěch Lanna

Výstava, uskutečněná v roce 135. výročí Uměleckoprůmyslového musea v Praze, připomíná třinácti vystavenými exponáty, že i o základ sbírky podmaleb na skle v UPM se zasloužil sám zakladatel muzea Vojtěch svobodný pán Lanna. Z jeho sbírky pochází celkem 17 podmaleb – což sice není ohromující počet, ovšem jedná se o velmi zásadní a cenné položky celé sbírky. Vojtěch Lanna muzeu nejprve daroval dvě podmalby, po skončení výstavy v roce 1906 pak dalších dvanáct. Tři díla pocházející z jeho sbírky byla zakoupena v aukci v Berlíně u firmy Rudolf Lepke v roce 1911.

Sběratelské aktivity Vojtěcha Lanny a jeho zásluhy o založení muzea připomínala do 31.3.2020 malá výstava ve foyeru Vojtěch Lanna 1836 – 1919. Mecenáš muzea. – viz. také: http://martinfryc.eu/vystavy/vernisaz-vystavy-vojtech-lanna-1836-1909-mecenas-umeleckoprumysloveho-muzea/

Všechny fotky z výstavy a vernisáže: Honza Ch.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy V lesku zlata, v záři barev. Umění podmalby na skle ze sbírek UPM