Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

V lese vesele (Salajka, Kašpar, Rybníček)

16. 4.-17. 5. / Nová galerie / Malba

Do 17. 5. 2015 bude v Nové galerii, Balbínova 26, Praha 2, přístupná zajímavá malířská výstava V lese vesele (Salajka, Kašpar, Rybníček).

Martin Mainer, kurátor výstavy a pedagog A. Kašpara a J. Rybníčka, ve svém kurátorském textu říká:

„Kurátor se pokusí také vyjádřit k dílu umělců…především poděkovat malířům za slova o sobě, každý myslím velice jasně charakterizoval sebe i svou práci…Jejich společná výstava jistě osloví z mnoha důvodů, všichni tři jsou mladí, krásní, talentovaní…

…když koukám na Kašparovy obrazy, napadá mě řada věcí…uvolňuje pozorování krajiny specifické myšlenky, (pocity, stavy, úvahy) zemitost?…podobně jako erotické obrázky podvědomě uvolňují erotiku?…zaujala mě u Kašparových obrazů mezi jiným možnost uvědomit si, co to je krajinářství, proč se rodí stále znova na slovo vzatí „krajináři“…v čem vězí myšlenky jakoby v obraze „bez myšlenek“ – pokusu možnostmi malířství zaznamenat krajinu Země tak, jak se jeví…a opravdu tam nejsou? nebo jsou myšlenky?…talent, píle, sebeuvědomování, síla obrazu a touha po klasickém malířství – to je Kašpar.

…Rybníčkova intelektuální hra má skvělý anglický humor, jadrnost, a také jako Kašpar a Salajka si uvědomuje nadhled z pozice malířství, a v Rybníčkovic trochu ezopovských, trochu temných i veselých etudách je v namalovaném obraze ještě něco, co slovy nelze vyslovit ani opsat či metaforicky přiblížit…jistě je jeho práce také ovlivněna studiem a bytím na mnichovské akademii…jasné gesto, tah po zkratce a expresivní, silně vnitřně prožitá tvarovost a barva koloristy, byť potemnělého…silné dílo, citlivost a mladickost umělce v nejlepších letech…

…Kašpar i Rybníček jsou ještě studenti akademií, ale oba se již dlouho účastní na výstavách, a jejich díla začínají pronikat na scénu…

…Salajka již před lety dokončil oficiální studia na AVU a je znám našemu uměleckému světu a svou práci prezentuje často…samozřejmě studuje a pokračuje dále v „salajkovském“ systému vznikání obrazu, snaží se hledat a nacházet, měnit a přidávat, zkoušet… …rychlá zkratka, příběhy bytostí, síť v síti příběhů, exprese i detail…až šamanská témata…témata ovšem stejně důležitá i pro nás obyčejné Středoevropany 21. století…hledač smyslu života a lidského vědomí…symbolismus, barva, vše spojeno expresivním gestem, přímočarým a rychlým vznikáním…jasné kompozice hustí vírem dalších drobných zneklidňujících kompozic…světlo a stín a vůbec světelnost a „barevnost“ jsou dalšími Salajkovými atributy…oheň a voda…boj…síla s křehkostí…

…těším se na výstavu a na instalaci její kompozice…
Martin Mainer (Limuzy, 3. 4. 2015)“

Více zde: http://www.novagalerie.cz/exhibition/v-lese-vesele/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
V lese vesele (Salajka, Kašpar, Rybníček)