Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Urbo Kune

26. 11.-18. 1. / DOX / Architektura

Do 18.1.2016 bude v centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7, přístupná zajímavá výstava Urbo Kune.

Výstava představuje experimentální projekt studentů architektury, kteří vytvořili paralelní membránové město Urbo Kune (v esperantu „společné město“). To je inspirováno myšlenkou „komponovaného urbanismu“ rakouského teoretika architektury Jana Tabora, do jehož projektu je zapojena řada umělců, teoretiků, filozofů, architektů a hudebníků. Město zde není navrhováno na základě regulací a typologie, nýbrž je komponováno na základě partitur podobně jako hudba.

Model rozparcelovaného utopického města reaguje na výzvu, jak využít více než kilometr dlouhý zbraslavský kamenolom po skončení těžby. Lom byl rozdělen do několika různě dlouhých slotů o jednotné šířce 11 metrů. Studenti poté do jednotlivých částí navrhovali obytné čtvrti, vzdělávací a kulturní prostory, zahrady, obchodní centra, hřbitovy, ale také skokanský můstek, skatepark, pěstírnu konopí, pivovar a vězení. Studentský model byl vystaven ve Vídni, Bratislavě a dalších městech, v příštím roce poputuje do Tokia.

Do projektu se zapojili studenti FA ČVUT Praha z ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína a studenti VŠVU Bratislava z Virtuálního studia Petra Hájka a Víta Halady. Návrh celého města je zdokumentován v katalogu, který je přístupný k prohlédnutí na webových stránkách: www.membranecity.eu

Součástí výstavy jsou i obrazy od malíře, grafika a ilustrátora Pavla Růta, inspirované tímto fiktivním městem. Rozměrná plátna budou paralelně vystavena s rozloženým urbanistickým modelem.

Model utopického města také inspiroval vznik nového románu Miloše Urbana Urbo Kune, který vydalo letos v říjnu nakladatelství Argo. Součástí křtu bylo hudební vystoupení Kristýny Lhotákové (zpěv a akordeon) a Ladislava Soukupa (kontrabas), kteří zahráli skladbu Architektonická báseň na motivy města Urbo Kune.

Kurátor: Petr Hájek

Partneři výstavy:

Art-Now nadační fond

LEA – Laboratoř experimentální architektury

FA ČVUT Praha

VŠVU BratislavaFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Urbo Kune