Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Únik z dimenze obrazu

Do 15. 5. 2015 bude v Galerii u prstenu, Jilská 14, Praha 1, přístupná výstava Únik z dimenze obrazu.

Na výstavě najdete díla studentů Ateliéru Fotografie a Ateliéru Performance Fakulty umění a designu UJEP.

Ateliér fotografie funguje pod vedením prof. Pavla Baňky na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem od roku 1994. Studium fotografie zde probíhá prezenční formou na bakalářské i magisterské úrovni. Koncepčně se ateliér zaměřuje nejen na reflexi vývoje a tendencí v oblasti fotografické, ale především na širší chápání média fotografie v kontextu současného výtvarného umění. V rámci volné tvorby často studenti překračují hranice fotografie jako takové a hledají nové cesty a inspirační zdroje v rámci konceptuálního a performativního umění. Během studia je kladen důraz nejen na rozvoj kreativních procesů, ale rovněž na zvládnutí fotografického řemesla. Výuka je orientována na práci analogovými postupy, tradiční fotografické žánry společně s digitálními technologiemi a mediální formou komunikace. Ateliér se každoročně účastní mnoha výstavních i jiných projektů nejen v České republice.

http://fud.ujep.cz/fotografie/

Ateliér Performance, vedoucí: Jiří Kovanda

Náplň ateliéru: Performance – můžeme též říkat „umění akce“ – je způsob uměleckého vyjádření, kdy se hlavním nástrojem stává tělo umělce a jeho chování v určitých situacích. Jedná se o aktivity, které vždy probíhají v reálném čase a v reálném prostoru. Na rozdíl od divadla je umělec vždy sám sebou, nehraje tedy žádnou roli, nic nepředstírá.

Činnost tohoto ateliéru se tedy týká především performance a všeho, co s touto formou uměleckého vyjádření souvisí. V první řadě se jedná o práci s médii, která slouží k zachycení a dokumentaci těchto aktivit, tedy s fotografií a videem. Dále se budeme zvláště zabývat prostředky, které jsou akčnímu umění nejblíže, tedy instalací a objektem. Nicméně jsem přesvědčen, že dnes není možné omezovat tvorbu umělce na jediný možný způsob vyjádření. Studenti tudíž budou mít možnost využívat všechny vhodné prostředky k vyjádření toho, co vyjádřit chtějí, a to bez ohledu na zaměření ateliéru.

http://atelierperformance.tumblr.com/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Únik z dimenze obrazu