Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Understanding. Art & Research

Do 9. 4. 2022 bude v galerii UMPRUM / VŠUP, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, zdarma přístupná velmi zajímavá výstava Understanding. Art & Research. Otevřeno pondělí–sobota 10–18 hod.

Cílem je změna našeho chápání, tak by se dala vyjádřit hlavní myšlenka výstavy Understanding. Art & Research (Chápání umění a výzkumu), kterou se v Galerii UM představí vídeňská Univerzita užitého umění (Universität für angewandte Kunst Wien). Netradiční expozice nabídne současný pohled na umělecké a umělecko-výzkumné projekty.

„Angažované a kritické umění či umělecký výzkum považujeme za klíčové pro aplikaci důkladných a odvážných způsobů, které vedou k nalezení nevyšlapaných cest: Angewandte perspektiv transformace,“ přibližuje přínos jeden z kurátorů Alexander Damianisch.

Expozici tvoří jedenáct uměleckých výzkumných projektů, které odkazují na vznik životního prostředí, překračují vžité limity jeho vnímání nebo prostě jen vzbuzují zvědavost. V oblasti zájmu je věda, umění, design i architektura. Pro téma výstavy je důležitý kontext změny, nestačí tedy pouze pochopit objekt, ale je třeba pochopit také situaci a proces změny.

Jednou z prací, která demonstruje proces změny, je instalace tx-mirror Martina Reinharta a Virgila Widricha. Jejich zrcadlo pracuje se změněným načasováním promítání živě snímaného obrazu, tedy s prohozením časové a prostorové osy, což poskytuje vhled do nové reality. Instalace je také poctou polskému umělci Zbigniewu Rybczynskému.

Druhý projekt Energy Flows, který vznikl ve spolupráci UMPRUM a katedry Structural Design and Timber Engineering TU Vídeň, se zabývá přímo změnami: „měří“ je a „přepisuje“ do dat. Instalace představuje jakýsi mikrokosmos, v němž jsou zaznamenávány změny klimatu, jako například teplota a vlhkost. Tato data jsou pak vizualizována a promítána na stěny, aby znázornila tok energie daného místa. Jeho změny jsou pak demonstrovány na voskových modelech korálových útesů.

Dále budou představeny dvě prezentace uměleckého výzkumného dua Anderwald + Grond, které se zabývají závratěmi. Ve svém projektu „umělecký výzkum zkoumá roli závratě v umění a umělecké praxi, ve filozofii a v kulturních a přírodních vědách. Zkoumáním niterné zkušenosti závratě i její reflexe se mezioborový umělecký výzkum zabývá závratí v jejím fyzickém, mentálním a metaforickém smyslu

Naše vnímání světa není pevně dané, ale je otevřené novým způsobům chápání. Práce, které představí Galerie UM, o tom přesně vypovídají.

Výstava byla doposud k vidění na Novém Zélandu, v Singapuru, Vídni, Los Angeles, Tokiu a Šanghaji 

Kurátoři: Gerald Bast, Alexander Damianisch, Barbara Putz-Plecko

Vystavené projekty:
Co-corporeality – Barbara Imhof, Daniela Mitterberger, Tiziano Derme.
Contingent Agencies – Nikolaus Gansterer.
Curiouser and curiouser, cried Alice – Anab Jain, Time’s Up

The Museum of Lost Technologies – Ebru Kurbak
DEMEDARTS Dementia. Empathy. Education. Arts. – Ruth Mateus-Berr
Navigating Dizziness Together – 
Ruth Anderwald, Leonhard Grond
Neuromatic Game Art – Margarete Jahrman
Radical Matter – Martin Reinhart, Virgil Widrich
Reflecting Oil – Ernst Logar.
The Anthropocene Surge – Michael Wagreich, Katrin Hornek
Vibrant Fields – Zeynep Aksöz, Mark Balzar, Bernhard Sommer

Řízení projektu: Marianna Mondelos
Produkce: Šárka Váňová
Architektonické zpracování výstavy: Wolfgang Fiel, Institute for cultural policy
Výstavní a grafický design: HammerAlbrecht (Tom Albrecht, Daniel Hammer, Alexandra Varsek).

Audio-vizuální dokumentace projektu: Ethan Vincent.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Understanding. Art & Research