Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy UMPRUM: Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze

Do 7.4.2018 bude v galerii UMPRUM / VŠUP, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, zdarma přístupná zajímavá výstava Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze.

Otevřeno: pondělí až sobota 10–18 hodin

Nový výstavní projekt v Galerii UM Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze představuje analytický a zároveň vizionářský pohled na knihy – jaké v minulosti byly a jaké v budoucnu být mohou.

Hlavním zdrojem a inspirací této výstavy je knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, její bohatý fond a jedinečné svazky.  Kurátorky výstavy Lada Hubatová-Vacková a Pavla Pauknerová se pozastavují nad knihovní problematikou rozvíjejí ji prostřednictvím projektů, jež v návaznosti na výstavní záměr vznikly v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace.

„Představujeme zde vybrané staré akvizice a publikace významné z hlediska dějin typografie a grafického designu. Pozoruhodné je například album ornamentálních předloh Grammar of Ornament Owena Jonese (1868), fotografický foliant Animal Locomotion Eadwearda Muybridge (1887), soubor bauhausovských pedagogických příruček z edice Bauhausbücher (1925–1930), nebo alba barevných dřevořezů sestavených podle předloh čínského malíře Čchi Paj-š’e a jeho žáků (1952–1956)“, upřesňuje Lada Hubatová-Vacková.

Mimo to jsou zde zahrnuty i digitální interpretace nejen výše zmíněných knižních artefaktů, které byly v průběhu roku 2017 realizovány ve spolupráci se studenty ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace pod pedagogickým vedením Zdeňka Kvasnici, Adama Uchytila, Petra Krejzka a Lucie Jančové. Tyto projekty naznačují, jak nové technologie proměňují ustálený – analogový – způsob konstrukce knižní formy a ovlivňují způsoby čtení knih. Okruh výstupů zahrnuje práci s virtuální a rozšířenou realitou, návrhy databázových prostředí, prototypů mobilních a webových aplikací.

„Například kniha Grammar of Ornament je zpracována formou virtuální reality a nabízí procházku Křišťálovým palácem. Vychází z modelů a nákresů paláce, který sice v roce 1936 shořel, ale studenti ho pomocí nových technologií znovu vybudovali. Virtuální procházka palácem bude ve vybraných časech umožněna i návštěvníkům výstavy“, říká Pavla Pauknerová.

Pozornost je věnována také historii a klasifikaci knihovní sbírky Vysoké školy uměleckoprůmyslové a otázkám, jež digitální média otevírají na obecnější rovině knihovnických systémů.

Téma výstavy prostupuje i instalací, která připomíná knihovnu regálovým systémem a střídmou architekturou. Tvoří organizovaný celek a odkazuje také k původnímu schématu třídění fondů.

Výstavu doprovodí stejnojmenný katalog, který byl během vernisáže pokřtěn. Součástí výstavy budou též komentované prohlídky pro veřejnost.

Kurátorky výstavy: Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová
Vystavující autoři: Barbora Beranová, Nam Do Hoai, Jakub Koubek, Jonatan Kuna, Cindy Kutíková, Hoai Le Thi, Jiří Mocek, Kryštof Novák, Jakub Novotný, Daniel Šmíra, Romana Uhříčková, Michal Veltruský
Pedagogická supervize: Petr Krejzek, Zdeněk Kvasnica, Adam Uchytil, Lucie Jančová
Odborná spolupráce: Eva Mertová, Jiřina Dejmková, Anna Rýznarová, David Svoboda
Architektura výstavy: Ondřej Čech, Monika Matějková
Grafický design: Anežka Hrubá CiglerováFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy UMPRUM: Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze