Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Umprum attack!

Do 13.3.2016 bude ve Veletržním paláci Národní Galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7,  v mezaninu a na ochozu, přístupná rozsáhlá a zajímavá výstava Umprum attack!

Výroční výstava Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze představuje výběr studentských prací, které vznikly v průběhu školního roku 2014/2015. Zároveň se stává reprezentativním zakončením oslav 130 let od založení školy.
Expozici tvoří vybrané práce ze všech 23 ateliérů i výstupy studijního programu v anglickém jazyce Visual Arts. Kromě samotných exponátů se výstava pokouší prostřednictvím komentářů odborné veřejnosti přinést i kritický pohled na problematiku uměleckého školství či samotné instituce. UMPRUM ATTACK! by rád posunul kupředu kritickou diskusi, která by přinesla škole další zpětnou vazbu, a veřejnosti zároveň tuto instituci představila jako prostředí otevřených experimentů, tvořivého chaosu, profesionální disciplíny, hrdé tradice i nutkání vymezit se proti ní.

Na umělecké školství můžeme nahlížet jako na neustálý proces institucionalizace a de-institucionalizace, budování, setrvačnosti a konstruktivní anarchie, profesionální disciplíny a riskantních průzkumů. Sto třicet úctyhodných let UMPRUM se vepisuje do dějin designu, architektury, užitého i volného umění v českých zemích, v nichž profesoři, studenti a hlavně absolventi zaujímají specifické místo.

UMPRUM ATTACK! je platformou pro diskusi, která oživuje vzájemnou interakci školy a vnějšího prostředí. Vystavené práce studentů byly vybrány podle klíče tu většího, tu menšího ataku směrem k oboru, médiu či konvenci a současnému světu vůbec,“ popisuje koncepci výstavy Iva Knobloch – jeden z kurátorů. Kromě toho byl kurátory osloven okruh kriticky i pozitivně vyhraněných osobností, často se zahraniční zkušeností, které se zamýšlejí nad systémem výuky a situací absolventů tak jak školu v minulosti či současnosti zažili (Dominika Applová, Helena Doudová, Vlastimil Havlík, Pavel Hnilička, Matěj Chabera, Ondřej Chorý, Olo Křížová, Michal Kuzemenský, Petra Matějovičová, Aleš Najbrt, Petr Nový, Sylva Petrová, Tomáš Pospiszyl, Veronika Ruppert, Evžen Šimera, Alan Záruba).

„Při promýšlení instalace i katalogu byla v našem podvědomí výstava This is Tomorrow, která v roce 1956 v Londýně ukázala nový pohled na kreativní činnosti a jejich smysl“ vysvětluje Iva Knobloch. Výstava nebyla koncipována jako přehlídka jednotlivých děl, ale jako kolektivní, multidisciplinární tvorba prostředí. Výstava UMPRUM ATTACK! měla předpremiéru v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace, kde bylo soustředěno do jednoho „Attack environmentu“ vše. Fotograf Václav Jirásek pak nasnímal tento celek – který mohl připomínat kabinet kuriozit, surreálné prostředí, scénografii imaginárního prostoru.

Působivost výběru spočívá hlavně v tom, že se zde v jednom prostoru koncentrovalo to nejdůležitější, co UMPRUM charakterizuje – totiž vzájemné ovlivňování a výměna energie mezi studenty samými, která je neřízená, ale o to bezprostředně intenzivnější.

Kurátoři výstavy: Lukáš Fišárek, Petr Krejzek, Iva Knobloch a Pavla Pauknerová Architektonické řešení: Ondřej Císler
Grafické řešení: Jonatan Kuna a Daniel Šmíra
Fotografie: Václav Jirásek
Produkce výstavy: Šárka Váňová a Ondřej Čech (Sudio Griff)

https://www.umprum.cz/web/cs/umprum/umprum-attack-2997Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Umprum attack!