Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Toužimský & Moravec, příběh nakladatelství v obrazech

10. 5.-26. 6. / Malér Bar / Historie

Do 26.6.2016 bude v In Cider baru, Krymská 26, Praha 10, přístupná zajímavá výstava Toužimský & Moravec, příběh nakladatelství v obrazech.

Vystaveny jsou zajímavé dokumenty z historie firmy, fotografie, obálky knížek a hlavně ukázky ilustrací mnoha z těch, kteří pro nakladatelství malovali (Burian, Wowk, Lindeberg, Černý, Ulrich, Krum, Vraštil, Barč, Fibiger, Petráček…) Zajímavá jistě bude i kolekce vystavených dnes již raritních reklamních plakátů ze třicátých let.

V prodeji bude katalog výstavy a časopisy Historického kaleidoskopu. V jednom je velký článek o nakl. Toužimský & Moravec, ve druhém je povídka od Jaroslava Moravce, jednoho ze spoluzakladatelů firmy.

Nástin historie nakladatelství z jeho stránek:
Už nikdo z hlavních účastníků nám neřekne, jak to vlastně začalo. Jan Toužimský (nar. 1898) zemřel v roce 1980, Jaroslav Moravec (nar. 1900) ho předešel již v roce 1974. Nepromluví již ani akademický malíř Zdeněk Burian (nar. 1905), který se na úspěších vydavatelství podílel velkou měrou a i kdybychom se mohli dotázat muže, jehož dílo se stalo základním kamenem stavby, spisovatele Karla Maye, podíval by se po nás udiveně. Netušil by, nač se ho ptáme. A přitom právě o jeho práce svedli oba nakladatelé veliký a vítězný boj� Od skonu Karla Maye v roce 1912 uplynulo jen málo vody do chvíle, kdy se Jan Toužimský a Jaroslav Moravec seznámili. Bylo to v době první světové války, kdy oba přilákalo řemeslo knihkupecké. Ty dva mladé muže tehdy spojovala láska ke knize a chuť k práci. Díky těm zálibám se tehdy stýkali často, aniž by tušili, že jejich životní cesty se rozdělí, sejdou a znovu rozejdou. Cesta Jana Toužimského k vydavatelské činnosti nebyla lehká, ale lze říci, že byla přímočará. Už na začátku dvacátých let založil ve Vršovicích knihkupectví a nakladatelství a firma nazvaná jeho jménem pak po deset let vydávala a prodávala literaturu pestrého charakteru. Úspěchy převažovaly a firma Jan Toužimský měla dobrou perspektivu i začátkem let třicátých, kdy stále ještě doznívala celosvětová hospodářská krize. Jaroslav Moravec kráčel cestou klikatější. V osmnácti založil vydavatelství Saturn, zaměřené na knížky dobrodružství a tajemna. Poe, Swers, London, Stevenson. Když vydavatel odešel na vojnu, planeta pohasla a po návratu do civilu hledal mladý muž práci. Našel ji u renomovaného nakladatelství J.R.Vilímek a osvědčil se tam jako redaktor. Koncem dvacátých let se dozvěděl, že vydavatelská práva na díla Karla Maye jsou na prodej a po dohodě s Janem Toužimským se takřka okamžitě dohodli o založení společné firmy. Ještě u Vilímka se důvěrně seznámil s jistým Zdeňkem Burianem a při diskusích s Janem Toužimským vznikla myšlenka vydávat knihy Maze právě s tímto malířem. Myšlenka se proměnila ve skutečnost na začátku let třicátých, kdy Jan Toužimský a Jaroslav Moravec založili ve Vršovicích společnou firmu TaM. Sídlem nakladatelství se stala Oblouková ulice, výlohy knihkupectví se rozsvítily do tehdejší Palackého ulice a na Čechovo náměstí. Brzy se v nich objevily obálky Z. Buriana na sešitovém vydání Vinnetou Karla Maye a prvních titulů edice S puškou a lasem.
Obálky s postavami syna divočiny Tarzana, pilota kapitána Bigglese či muže z neznáma Nobodyho začaly lákat do knihkupectví mládež od sedmi do sedmdesáti let. Dařilo se to! Dvě nosné edice: �Romány Karla Maye� a �S puškou a lasem� nezůstaly osamoceny. Za šestnáct let trvání firmy se ediční plány postupně naplnily téměř šesti sty tituly. Vznikly řady: �Povídky o zvířatech�, �Romány, které napsal život�, �Východ a západ�, �Polnice� i další. Poezii přinášela knižnice �Kořeny�, encyklopedické knihy vycházely v sérii �Škola v kostce�, edice Špalíčků byla zaměřena na výběry nejkrásnějších pohádek, pověstí či bajek. Záslužnou práci vykonalo nakladatelství vydáváním �Knih českých cestovatelů� J. Kořenského, E. S. Vráze, A. V. Friče, Emila Holuba a dalších. Kmenovým autorem firmy se stal Eduard Štorch, který dokázal mistrně spojit poznávání historie a předhistorie s dobrodružstvím. Významným činem bylo vydání výpravných Divů světa F. Schörpnera a ještě významnějším pak kniha profesora Augusty Divy prasvěta. Práce na tomto díle prý definitivně rozhodla o tom, že Zdeněk Burian vstoupil do světa malířských rekonstrukcí pravěké fauny a flóry. Tato oblast tvorby mu později přinesla světový věhlas. Pestrá a rozsáhlá vydavatelská činnost vyžadovala kvalitní redakci i dobré spolupracovníky na poli ilustrace, překladu, grafické činnosti i ve výběru titulů. Firma dobré zaměstnance i spolupracovníky našla! Výkonnost malého redakčního kolektivu byla mimořádná. Každý měsíc spatřily světlo světa dvě až tři knihy se značkou delfína, s označením TaM! A stojí za pozornost, že i v době německé okupace nepodlehla firma vlivu českých kolaborantů a germanizačnímu tlaku. V onom čase vyšlo ve Vršovicích několik knih zdůrazňujících češství � Ohlasy z Čech , Praha románská nebo Věčné Čechy. Slibný rozběh po skončení války ukončil �Vítězný únor� 1948. Opravdu zvítězil! Nadlouho. Tarzan, syn divočiny, Duch prérie i Biggles, který dokázal vzdorovat hákovému kříži, tentokrát prohráli. Old Shatterhand i Bělouš prérie opustili své čtenáře. Až po dvaceti, třiceti letech se začali nesměle vynořovat na inzertních stránkách novin hledáni pamětníky, milovníky dobrodružství. Dnes se vracejí, i když je pravda, že dnešní doba tak úplně nepřeje dobrodružství a romantice a tak i dnešní skladba titulů v edičním plánu se jen částečně překrývá s tou původní. Je potřeba stále hledat nové témata i nové tituly. Škoda, že u toho nemohou být zakladatelé firmy TaM.

http://www.touzimskyamoravec.cz/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Toužimský & Moravec, příběh nakladatelství v obrazech