Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Tomáš Jakubec – fotografie

5. 10.-31. 10. / Hidden Gallery / Fotografie

Do 31. 10. 2021 najdete v Hidden gallery, Bořivojova 106, Praha 3, velmi zajímavou a krásnou výstavu fotografií Tomáše Jakubce.

Nová série výstav pod názvem: Poetika, Estetika, Kompozice, oslavuje fotografii v její největší síle, jak vizuální, tak i vypravěčské. Chceme při pohledu na fotografii utéct do představy jaké by bylo mít její obsah v našem životě, nebo chceme zůstat přítomni a samotnou fotografii vychutnávat? Celkem série představí 8 fotografů z Česka i ze zahraničí.
 
Na výstavě Tomáše Jakubce se setkávají inscenované výjevy s náhodně nalezenými kompozicemi, které zobrazují autorovy představy cyklických počátků a zániků existence – času, prostoru, života, formování nových světů. Soubor Výzkum zobrazuje nalezený objekt, který může představovat archetyp meteoritu přinášející život; redukovaný do dvojrozměrného prostoru na šesti fotografiích, kde každá z nich představuje jeho jednu stranu, a prozkoumá jej tak dokonale ze všech úhlů jako pomyslnou trojrozměrnou krychli. Inscenované vzniky nových světů a vnitřních vesmírů na fotografiích Malý třesk, Časoprostorový manifold a Záblesk vycházejí ze skutečných fyzikálních poznatků, či jako náhody při performativních pokusech s reálnými předměty, které jsou zachycené a převedené do fotografických obrazů. Světlo zde představuje symbol prvotního třesku a zároveň alegoricky základní prvek pro vznik fotografie. Naproti inscenovaným obrazům vystupují nalezené a prázdné meditativní krajiny souborů Teraformace a Life on Mars?, které si zachovávají charakter cizího či odlišného prostoru nebo vesmíru, vzniku hmoty, přenosu světla a formováni nové krajiny. Navzdory obrácenému přístupu k tvorbě obrazu i odlišné tonalitě se ale obsahem i tématem pevně navrací k autorově vizuálnímu stylu. Dimenze 1-10 pak převádí teoretických deset existujících dimenzí z teorie superstrun do vizuální podoby pomocí zcela všedního objektu. Názvy fotografií dotváří dojem tajuplna a nejasnosti v tom, co je zobrazeno.
 
Kontakt na osobní prohlídky:

Mail: filip (zavináč) filipkartousek.comFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Tomáš Jakubec – fotografie