Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Tirsch a ti druzí… Čeští jezuité v Mexiku

Do 27. 11. 2022 bude v Galerii Klementinum Národní knihovny ČR, Mariánské nám. 190, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Tirsch a ti druzí… Čeští jezuité v Mexiku. Otevřeno denně mimo pondělí od 10.00 do 18.00 hod.

Výstava ke stému výročí česko-mexických diplomatických vztahů, která představuje české jezuitské misie do Mexika v průběhu 17. a 18. století.

Výstavu zahájila velvyslankyně Spojených států mexických Rosaura Leonora Rueda Gutierrez
společně s generálním ředitelem NK ČR Tomášem Foltýnem a historikem a hispanistou profesorem Pavlem Štěpánkem. Hlavním exponátem je výpravný rukopis Codex pictoricus Mexicanus vytvořený českým jezuitským misionářem Ignácem Tirschem.

Tématem výstavy je působení českých jezuitů v Mexiku. Návštěvníkům přiblíží přípravu jezuitů na misie v Novém světě, jejich náročnou cestu z Evropy do Mexika a zejména pak všechny činnosti, kterým se jezuité v této části světa věnovali. Zvláštní pozornost je věnována životu a dílu českého jezuitského misionáře Ignáce Tirsche, jenž je autorem rukopisu Codex Pictoricus Mexicanus. Právě ten bude hlavním exponátem výstavy.

Vzácné dílo zdobí Tirschovy kresby zachycující přírodu a kulturu jižní části Kalifornského poloostrova. Dříve se předpokládalo, že Tirsch vytvořil své dílo po paměti až po svém návratu do Čech (tedy nejdříve v r. 1769), nyní po podrobném zkoumání zůstává oporou pro jejich přibližné datování rok 1762, neboť právě tímto datem je označen misijní kříž, vedle něhož na jedné z kreseb (fol. 42r) stojí provinční správce se svou ženou.

Codex vešel do povědomí díky pozornosti historika Zdeňka Kalisty, jenž využil uvolnění Pražského jara 1968. Do kalendáře na rok 1970 vybral a komentoval reprodukce. V celku má Tirschův soubor velkou historickou a přírodovědeckou hodnotu; svědčí také o středoevropském pohledu na barokní Mexiko. Jak si této památky váží Mexičané, ukazuje faksimile vydané v r. 2015.

Kromě tohoto exponátu budou vystaveny staré tisky a rukopisy tematicky související s činností převážně českých jezuitů vyslaných do Mexika, staré mapy mexického území od významných kartografů novověku, či několik ilustrací přibližujících tehdejším Evropanům aztéckou kulturu.

„Nemusíte být smutní, že originálem vzácného rukopisu nemůžete zalistovat a že jej chrání
skla vitríny. Celý rukopis si můžete detailně prohlédnout z pohodlí domova v digitální
knihovně Manuscriptorium“, dodává tisková mluvčí NK ČR Martina Košanová.

Autory výstavy jsou PhDr. Alena Richterová a Mgr. Jakub Fryje. Autory grafického
zpracování jsou MgA. Jan Chabr a Mgr. Tereza Eliášová.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Tirsch a ti druzí… Čeští jezuité v Mexiku