Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy The Body / Lidské tělo – studenti a učitelé Ateliéru malířství 51 Národní akademie umění v Sofii

Do 27. 1. 2023 bude v Bulharském kulturním institutu, Klimentská 6, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava The Body / Lidské tělo – studenti a učitelé Ateliéru malířství 51 Národní akademie umění v Sofii.

„Existují prvotní témata v umění. Vyobrazení lidského těla bylo vždy přítomno a diskutováno. Bylo i zdrojem inspirace. Výzva osobně se vrhnout na interpretaci tohoto tématu je projevem odvahy a osobního obohacení každého výtvarníka. Ale proč neotvíráme nové kontexty pochopení a neodhalujeme nový smysl ve světě umění? Přesně za účelem provokovat onu odvahu se objevila tato výzva v ateliéru malířství, konkrétně v hodinách Kompozice (Ateliér 51 na Národní výtvarné akademii v Sofii). V ateliére, který donedávna vedl prof. Andrej Daniel, je tradice, která velí zvolit téma, jež bude nadále předmětem výuky a studia malby. Jako současný vedoucí ateliéru v této tradici pokračuji a poslední školní rok jsem navrhl téma Lidské tělo. Na první pohled se zdá, že provokace je založena čistě v samotném žánru. Ale s postupujícím časem začaly v rozhovorech nad malbou vznikat kontextuální i konceptuální problémy. Se studenty jsme začali studovat identitu, krásu, vyznání, nepřítomnost, sex, pohlaví, sílu, hranice tělesnosti, zraněné či nemocné tělo v jeho vztahu ke svému okolí.

Dnes v době top modelů a top modelek, vrcholových sportovců a sportovkyň, je v pochopení vlastního i „veřejného“ těla dosaženo nové bezprostřednosti. Současné výstavy i nadále hledají tento široký záběr. Může být odhalen. Stačí začít s tradičním prostředkem výukového procesu v akademickém prostředí. Nalezneme ho v detailních studiích nahého těla, stačí srovnat pohled a myšlenku na něj v toku dějin, mezi různými kulturami a při použití různých technik. To je jen jeden příklad, jak hluboce mohou obrazy na téma Tělo i nadále vzbuzovat vášně, vyvolávat protikladné názory a zájem na všech úrovních společnosti, až po hranice nepřístojnosti či jakéhokoliv pochopení.

Tělo je skutečným odrazem tohoto okouzlení – vzrušující a provokativní záznam zájmu umělce o lidskou postavu, figuru. Výstava nabízí divákům obrazy studentů z Ateliéru 51, jako výsledek jejich celoročního studia tématu a žánru. Vedle jejich prací se představí i díla umělců, jejich učitelů, kteří se během své tvůrčí cesty k tomuto tématu již nejednou dostali.“

Konstantin Kostov, kurátor

Výstava vznikla ve spolupráci se Svazem bulharských výtvarníků a Národní výtvarnou akademií.

Vystavující přednášející:

Prof. Andrej Daniel, prof. Ivan Dimov, akad.mal. Pravdoljub Ivanov, doc. Atanas Atanasov, PhD. a ved.as. Konstantin Kostov, PhD.

Vystavující studenti bakalářského i magisterského studia Ateliéru 51, obor Malířství, Národní výtvarná akademie v Sofii

Artemij Ovčinkov, Vanesa Velizarova, Dara Željazkova, Ivo Rangelov, Anna Koristaševskaja, Daniela Panajotova, Andžela Urumova, Iliana Christova, Lilana Ignatova, Pavlinka Dimova, Svetoslav Christov, Christina Papadolulu, Biljana Tokmakčieva, Kostadin Radičev, Chanko Sedefčev, Alexandar Šivarov, Martin Ivanov a Samuil VelevFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy The Body / Lidské tělo – studenti a učitelé Ateliéru malířství 51 Národní akademie umění v Sofii