Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Tatr(o)man

Do 20.6.2018 bude v galerii Českého centra, Rytířská 31, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Tatr(o)man.

Kurátor výstavy:
• Vladimír Beskid

Vystavující umělci:
• Erik Binder
• Michal Černušák
• Marek Kvetan
• Jaroslav Kyša
• Stano Masár
• Štefan Papčo
• Lucia Tallová
• Ján Vasilko

Výstava je pořádána s cílem představit současné slovenské umění. Koná se v rámci výročí sta let od vzniku samostatného Československa.

Jak již napovídá samotný název, cílem výstavy je představit české veřejnosti současnou podobu a specifika slovenského umění. Při reflexi dnešní doby, jejích politických a sociálních problémů, se v současné slovenské umělecké tvorbě využívají kritické a analytické přístupy a umělci navzdory globalizačnímu trendu dávají přednost lokálním kódům. V tomto případě stojí v pozadí výstavy Tatry a Tatrmani.

Na jedné straně spatřujeme Tatry, hory a symbolicky slovenskou krajinu, a na straně druhé ironický, humorný a sarkastický pohled na dnešní dění prostřednictvím postoje komedianta, šaška – jednoduše Tatrmana.

Díla vyobrazují stylizované a geometrické vrcholy, na nichž se vznáší sochy a dekonstruktivní schémata v podání Jána Vasilky. Následují mohutné skulpturní masy s označenými horolezeckými cestami od Štefana Papča (Centralní pilíř, 2014, Devátá vlna, 2015) a přepis alpinistické větrovky do dřeva (Větrovka/Anorak, 2015). Podpůrnou linii tvoří vertikály Marka Kvetana („vzhůru k výškám“), které metaforicky představují potřebu hromadění – vrstvení stoliček na sebe, sloup z nedělních talířů (Big Plates, 2016) a nakonec vlastní žebřík Stana Masára vyobrazující, kam se to dá dotáhnout na společenském žebříčku (Vyššie, 2013). Slovenskou hornatou krajinu vyobrazují i objekty Jaroslava Kyši v podobě vznášejícího se kamene v kovovém rámu (Dávid, 2016). Dále výstavu dokreslují myslivecká trofej „mrtvého“ muflona zavěšená hlavou dolů (Trofej II, 2015) a koláže vzpomínek Lucie Tallové z fotografií krajiny a lidí, doplněné kameny, mechem a černým akrylem (Druhý archiv 2017, More 2015, Black Series 2016-7).

Vzájemné vztahy českého a slovenského umění komentuje Stano Masár v interaktivní instalaci „CS Art Today“ (2018). Jedná se o 100 piktogramů děl současných českých a slovenských umělců a umělkyň od M. Adamčiaka a Z. Baladrána až po M. Zeta a J. Želibskou. Návštěvníci si mohou sami na magnetické tabuli vyskládat vlastní černobílou kolekci 30 nejlepších děl.

Globální a kritičtější pohled na svět na dnešní Slovensko uvede Erik Binder v instalaci vytvořené z výstražných trojúhelníků s ohnutým dvojitým křížem a v performativním videu s neustálým putováním pneumatik a hledáním cesty „když na cestě záleží“ (Pneumatrix 2016). Na vše z vrchu dohlíží plátno Michala Černušáka, na němž jsou vyobrazena bývalá socialistická sídliště zatopená v minulosti a kde současně nastupují developeři. Cílem přestavby je změnit sídliště tak, aby nezůstal kámen na kameni v „kameňákově“ (Eastern Developer Akryl 2018).Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Tatr(o)man