Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Tání hrany: Rožátová – Vachtová – Žertová

18. 11.-23. 2. / Galerie Portheimka / Sklo

Do 23.2.2020 bude v Museu skla Portheimka, Štefánikova 12, Praha 5, přístupná zajímavá výstava Tání hrany: Rožátová – Vachtová – Žertová.

Výstava Rožátová – Vachtová – Žertová je poctou trojici významných umělkyň, které svou tvorbou zásadně přispěly do vývoje českého ateliérového sklářství druhé poloviny 20. století. Eliška Rožátová (*1940), Dana Vachtová (*1937) a Jiřina Žertová (*1932) zároveň představují tři naprosto odlišné tvůrčí přístupy v práci se sklem jako sochařským materiálem. Šíře jejich tvorby zabírá nejen autorskou plastiku, ale také produktový design a mnohé realizace v architektuře.

Expozice prezentuje autorky v několika tvůrčích rovinách časově ohraničených od sedmdesátých do devadesátých let 20. století, kdy střídavě využívaly možností tavené skleněné plastiky, objektů foukaných do formy či kombinaci skla s dalšími technikami a materiály, zejména malbou a kovem. Výběr prací je podmíněn nejenom významem děl v rámci individuální tvorby, ale též vzájemnými konceptuálními spojnicemi, kdy se jejich tvorba především v průběhu osmdesátých let myšlenkově i materiálově přiblížila.

Elišku Rožátovou, Danu Vachtovou a Jiřinu Žertovou pojí nejen celoživotní přátelství a účast na mnoha výstavách a sympoziích u nás i v zahraničí, ale rovněž studium Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v legendárním ateliéru profesora Josefa Kaplického.

Vystavená díla jsou zapůjčena z majetku autorek, fondu Musea Kampa, Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Moravské galerie v Brně, Centra sklářského umění v Sázavě a ze soukromých sbírek.

….

Všechny fotky z výstavy i vernisáže: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Tání hrany: Rožátová – Vachtová – Žertová