Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Synové světla 3T – Pavel Trnka, Lukáš Trnka, Ondřej Trnka

Do 1. 10. 2023 je v Galerii Makráč / Makrokoule, Heyrovského nám. 2, Praha 6, Petřiny (500 m od stanice metra Petřiny, pak konečná stanice tramvají 1, 2; autobusy 108, 168, 191), přístupná velmi zajímavá výstava Synové světla T3 2023.

Vystavují: Pavel Trnka, Lukáš Trnka, Ondřej Trnka

/kresby, malba, sochy, instalace/

Z textu k předchozí výstavě v roce 2016, zdroj časopis Veleslavín:

Představit rozpětí a význam umělecké tvorby Pavla Trnky (*1948) přesahuje pozvánku na výstavu, kterou tento text je především. Zasahuje do oblastí kresby, malby, designu, práce v architektuře, multimédií a zejména sklářského umění. Celoživotní umělecké hledání Pavla Trnky se soustřeďuje na taková témata a díla, která svým charakterem budou odpovídat vztahům utvářeným ve vesmíru, v přírodě i lidské civilizaci. Mohutným inspiračním zdrojem se pro autora stal pobyt v Japonsku, východní způsob života v souladu s přírodou a učení jógy.

V tvorbě Pavla Trnky se tak propojují vlivy evropské i japonské kulturní tradice. Jedinečné je jeho propojování výtvarných oblastí. Stejné téma, například cykly „Čakry“, „Barvy“, „Kontakty“ nebo „Vnitřní světlo lidské bytosti“, ztvární Pavel Trnka kolekcí objektů ze skla, jež najdou svůj protipól v malbě nebo chvějivé vizualitě tzv. multimédia. V centru autorova zájmu a uměleckého a duchovního hledání je rozklad barevného spektra. Každá barva má svůj význam, celková skladba je založená na vyvážení či překrývání tónů, na jemných přechodech i výrazných kontrastech. V dokonalé jednoduchosti a za pomoci doslova snových barev skleněných objektů základních geometrických tvarů dosahuje autor nebývalého duchovního účinku, diváka zasáhnou svou harmonickou krásou a souladem, který snad ani nemůže pocházet z tohoto světa. Přesto v určitém období bylo pro sklářskou tvorbu jeho pracovním nástrojem kladivo a tvůrčí metodou narušení a (řízená) destrukce skleněné hmoty. Vedle jediné skleněné plastiky z cyklu Kosmické doteky zvolil pro tuto výstavu dva černobílé dřevěné obrazy-reliéfy.

Pavel Trnka je absolventem SUPŠS v Železném Brodě a především světově proslulého ateliéru prof. Stanislava Libenského na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze (1967 – 1973). Pedagogicky působil od základních uměleckých škol v Čechách po slavné učiliště Toyama City Institute of Glass Art v Japonsku, navrhoval díla pro světové výrobce skla a designérská studia a není snad země, kontinentu, světové galerie, muzea či významné přehlídky moderního umění, kde by nevystavoval. Díla Pavla Trnky, za něž získal ceny nejprestižnější, jsou součástí kolekcí tuzemských i zahraničních muzeí a galerií.

Také asambláže Lukáše Trnky vznikaly několik let, od základního konceptu se postupným přidáváním dalších materiálů a kombinováním výtvarných technik vyrýsovala kompozice, barevnost, struktura a celkové vyznění každého díla. O veskrze pozitivním ladění jeho osobnosti svědčí následující vyjádření: „Moje osobní prožitky, když jsem vytvářel svá výtvarná sdělení, se týkaly hlavně toho, jak se lidé k sobě chovají. Díla jsem ladil i prožíval pozitivně. Zažíval jsem hlubokou lásku ke konkrétnímu studiu, celistvost rodiny jako takové, radost z toho, že mám možnost si hrát jak s barvami, tak i s formou pohybu. Nejintenzivnější zážitky se týkají i mých přátel, se kterými sdílím to nejniternější.” Lukáš Trnka (*1978) po studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou, absolvoval na Fakultě užitého umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem obor grafi cký design. Vedle prezentací v Česku samostatně vystavoval také v japonské Toyamě (2006).

Ondřej Trnka na výstavě v Galerii Makráč představí jediné, zato monumentální dílo – 5 m kresbu na papíře: „Plocha je pro mě záznamem proměn nálad výtvarného sdělení s postupujícím časem a i ten je chronologicky sepsán a má svůj nezastupitelný význam a smysl.“ Různorodé zázemí znalostí a zkušeností z mnoha výtvarných oborů získal Ondřej Trnka (*1981) na Střední a Vyšší odborné škole obalové techniky ve Štětí, na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby Univerzity Hradec Králové, v Ateliéru textilní tvorby Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a na stáži v Ateliéru grafi ky I prof. Jiřího Lindovského na Akademii výtvarných umění v Praze. Kromě designu, volného umění a grafi ky se věnuje také vizuální tvorbě. Úspěchem, přímo v centru moderních technologií v Japonsku, bylo zastoupení Ondřeje Trnky v expozici 21st Century Museum of Contemporary Art (Kanazawa, Japonsko, 2005). V r. 2008 byl spoluzakladatelem a hlavní grafi kem studia ONKUBATOR zaměřeného na design a kódování webových stránek, vizuální komunikaci, ilustraci a animovaný fi lm. Ondřej Trnka je vítězem soutěže Sit and Wait, Laufen z r. 2010 a nositelem Ceny Josefa Hlávky (r. 2014), významná byla jeho účast na celostátní soutěžní výstavě Grafi ka roku 2015 . Svá díla prezentoval na četných domácích a zahraničních veletrzích, výstavách a přehlídkách současné tvorby věnovaných designu.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Synové světla 3T – Pavel Trnka, Lukáš Trnka, Ondřej Trnka