Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Světová výstava v New Yorku a Ladislav Sutnar

Do 26.10.2018 bude v Americkém centru, Tržiště 13, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Světová výstava v New Yorku a Ladislav Sutnar.

Výstava přibližuje českou stopu na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939.

Československý pavilon byl otevřen dva měsíce poté, co Hitler obsadil Prahu. Otevření pavilonu se uskutečnilo navzdory německým protestům a díky finanční podpoře českých krajanů v USA. Význam měla tato událost i pro vzájemné ovlivňování české a americké kultury. Řada československých umělců, kteří se podíleli na stavbě a výzdobě pavilonu, mj. Ladislav Sutnar, totiž zůstali v USA a zapojili se do tamního kulturního života.

Výstava je součástí projektu Lístek do Nového světa, který pořádá Czech National Trust v rámci oslav vzniku republiky. Program připomene mimořádné osobnosti meziválečného kulturního života, které byly na počátku druhé světové války nuceny opustit Československo.

Ladislav Sutnar (9. listopadu 1897 v Plzni – 18. listopadu 1976 v New Yorku, USA) byl designer, typograf, avantgardní umělec, „génius kompozice“.

Patří k zásadním výtvarným umělcům z oblasti komerční grafiky či vizuální komunikace jako byl kupř: Jan Tschichold, El Lisickij, Herbert Bayer a László Moholy-Nagy, kteří stáli u zrodu fenoménu grafický design a vizuální komunikace. Sutnarova grafická tvorba vyniká kontrastem, přehledným členěním informací, koncepční prací s fotografií, koláží, fotomontáží a s jinými do té doby výhradně kinematografickými postupy. Jeho typickým rysem byla diagonální kompozice navozující pocit pohybu v prostoru, dekorativní prvky. Jeho grafické práce zahrnují: plakát, knižní grafiku, obchodní design, hračky, užité předměty, typografii…

Velký posun způsobil také v oblasti výstavní tvorby. Byl to doslova převrat. Dovedl banální předměty (např. technické sklo) vystavit s neobyčejnou výtvarnou grácií. Fenomenální úspěch měla výstava československého umění a uměleckého průmyslu na podzim roku 1931, kterou připravil s architektem Bohuslavem Fuchsem ve Stockholmu.

Pro komunistický režim byl aktivní antikomunista Sutnar (podílel se například na vydávání exilového časopisu Svědectví) nepohodlný, takže poválečná tvorba tohoto mezinárodně uznávaného grafického designéra byla u nás prakticky neznámá. Dluh splatila až retrospektivní výstava v Jízdárně Pražského hradu a monografie v roce 2003.

www.czechnationaltrust.org

………….

Všechny fotky z výstavy: Petr.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Světová výstava v New Yorku a Ladislav Sutnar