Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Svět zítřka – Ladislav Sutnar a studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

19. 6.-13. 7. / Nová síň / Design

Do 13.7.2019 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava Svět zítřka – Ladislav Sutnar a studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Vojtěch Aubrecht, Kristina Bártová, Barbora Burianová & Dílna Rekords, Pavel Dobrovolný, Dagmar Dolíhalová, Adam Frk, Julie Hojdová, Volha Huseva, Bedřich Kocman, Jan Korabecny, Adel Kristejnová, Martin Pertlíček, Michaela Šimůnkøvá, Ladislav Sutnar, Vojtěch Sofka, Marie Syrovátková, Benedikt Tolar, Rostislav Vaněk

Skupinová výstava „Svět zítřka“ spojuje originální uměleckou tvorbu vlivného českého designera a umělce Ladislava Sutnara (1897–1976) s dílem výjimečných talentů z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Název projektu je přímým odkazem na Světovou výstavu v New Yorku v roce 1939, pro kterou Sutnar navrhl expozici československé prosperity. Dnes „Svět zítřka“ ohlašuje příchod nové generace umělců s hravým smyslem pro vznešenost na současnou uměleckou scénu.

Multidisciplinární diskurs výstavy z roku 1939 je zdrojem energického podtónu výstavy pořádané v roce 2019. Ladislav Sutnar v New Yorku představil význačná díla československého výtvarného umění, designu, ilustrace, řemesel, módy, architektury, poezie, vědy, průmyslu a kulturního dědictví prostřednictvím jedné ze svých oslavovaných prostorových kompozic bez hierarchického uspořádání. O osmdesát let později „Svět zítřka“ v Galerii Nová síň této historické expozici vzdává hold, když pod původním titulem newyorské výstavy uvádí skupinu slibných a ambiciózních umělců nastupující generace, kteří působí v různých oblastech kreativní tvorby.

Výstava „Svět zítřka“, při jejíž přípravě se kurátor Jan Van Woensel inspiroval konceptem gesamtkunstwerku, je unikátní ukázkou výjimečného umění a zároveň oslavou jedinečné progresivní vize Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Jan Van Woensel, kurátor výstavy Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Svět zítřka – Ladislav Sutnar a studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni