Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Svět kreslí Havla

Do 30.9.2016 bude v Malostranské besedě, Malostranské náměstí 21, Praha 1, v prostorách klubu (v 1. patře), přístupná výstava Svět kreslí Havla.

Projekt České unie karikaturistů – „Svět kreslí Havla“.  Oslovili jsme domácí a zahraniční výtvarníky s žádostí o karikaturu našeho prvního polistopadového prezidenta. Jejich výtvarná díla máte nyní možnost shlédnout a posoudit.

Chceme touto akcí vzdát hold muži, který se zásadním způsobem zasloužil o přechod naší země z totality do demokratické společnosti. Zaslané kresby budou vystaveny na webu České unie karikaturistů, z vybraných prací pak bude sestavena výstavní kolekce a případně vydán katalog.

Václav Havel (5. 10. 1936 – 18. 12. 2011) byl český dramatik, esejista, kritik a pozdější politik. Byl devátým a posledním prezidentem Československa (1989 – 1992) a prvním prezidentem České republiky (1993 – 2003).
Václav Havel působil v 60. letech 20. století v Divadle Na zábradlí, kde jej také proslavily hry Zahradní slavnost a Vyrozumění. V období tzv. Pražského jara (1968) se zapojil do politické diskuse a prosazoval demokratizaci společnosti. Po násilném potlačení reforem invazí vojsk Varšavské smlouvy měl zákaz publikovat a stal se jedním z prominentních disidentů a kritiků tehdejšího komunistického normalizačního režimu. Vystupoval na obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77. To upevnilo jeho mezinárodní prestiž, ale také mu vyneslo téměř pět let věznění. V této době vedle dalších divadelních her také napsal vlivné eseje vydávané v samizdatu.
Po „Sametové revoluci“ v listopadu 1989 se Václav Havel stal jedním ze spoluzakladatelů protikomunistického hnutí Občanské fórum a jako jeho kandidát byl 29. prosince 1989 zvolen prezidentem Československa. V této funkci měl zásadní vliv na přechod České republiky k parlamentní demokracii a její zapojení do politických struktur západní civilizace.
Jako literát se Václav Havel světově proslavil svými dramaty v duchu absurdního divadla, v nichž se mimo jiné zabývá tématy moci, byrokracie a jazyka a postavením jedince v novodobé společnosti. Ve svých esejích a dopisech z vězení se vedle politických analýz zabývá filozofickými otázkami svobody, moci, morálky či transcendence.
Václav Havel patří k nejpopulárnějším osobnostem České republiky a pro své morální vlastnosti byl a je respektován po celém světě.

http://www.ceska-karikatura.cz/cs/svet-kresli-havla/Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Svět kreslí Havla