Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Suzanne Pastor: Sladké časy (Sweet Times)

7. 11.-7. 12. / Galerie Artinbox / Fotografie

Do 7.12.2017 bude v galerii Artinbox, Perlová 3, Praha 1, přístupná velmi zajímavá a krásná výstava Suzanne Pastor: Sladké časy (Sweet Times).

Kurátorka: Nadia Rovderová.

Díla nejnovější i starší se potkávají na výstavě Suzanne Pastor, multimediální umělkyně, fotografky, kurátorky, spoluzakladatelky a první ředitelky Pražského domu fotografie. Američanka německého původu, žijící od r. 1990 v Praze, Suzanne Pastor (*1952) s humorem a nadhledem medituje o životě stráveném ve světě fotografie a umění, o médiu fotografie a jeho místě ve světě, ale rovněž o své rodině, blízkých a smyslu života. Série fotogramů, asambláží a skleněných fotografických knih nabízí unikátní úhel pohledu na fotografické umění.

Suzanne Pastor se v prostředí české fotografické scény pohybuje už přes třicet let jako umělkyně i jako kurátorka. V porevoluční době pomáhala české fotografii navrátit její místo na světové umělecké scéně. S bohatými zkušenostmi, které si přinesla z let strávených spoluprací se slavnou galerii Kicken v Berlíně, zde počátkem 90. let s entusiasmem jí vlastním pomáhala založit Pražský dům fotografie. Stala se rovněž jeho první ředitelkou

Vlastní tvorba a čas věnovaný dětem, však po čase dostaly přednost, proto autorka od poloviny 90.let pracuje na volné noze a nenápadně v ústraní tvoří m.j. to, co lze dnes shlédnout na naší výstavě. Vybraly jsme díla ze všech tvůrčích etap, od ručně kolorovaných černobílých fotografií z let 80. a 90-tých, přes Adresáře, Skleněné knihy, koláže až po nejnovější tvorbu pozůstávající převážně z fotogramů. Autorka ve své tvorbě často používá fotografii ve formě třídimenzionálních objektů, mimo obrazové části používá v tvorbě rovněž text. Fotografie ručně koloruje, trhá, vrství, kombinuje s fotografiemi jiných současných i nežijících autorů. Její přístup k tvorbě je ovlivněn prací pro muzea a galerie, konkrétně užití materiálů souvisejících s „balením“ a prezentací fotografie jako komodity zahrnující sklo, pasparty, hřebíky, rámy, lepicí pásku, texty a v neposlední míře i použití stěny muzea či galerie jako posledního místa odpočinku pro zarámovanou fotografii jako objekt.

U všech děl je patrný nadhled a smysl pro humor, s jakým autorka nahlíží na svět kolem. Perfektně zvládá techniku, kde fotografii kombinuje s jinými materiály, často při použití průhledných fólií, či skla. Svůj sladký, či „sladký“ život nahlíží rovněž z hlediska psychologie, kterou stejně jako fotografii studovala ještě ve Spojených státech. Fotogramy objektů orální fixace, či různě se tvářících knedlíků, zde surreálně vplouvají do světa autorčiných přátel a rodinných příslušníků, potkávají se s fragmenty z výletů či pracovních cest do zahraničí a rovněž s odkazy na dějiny převážně české fotografie, kterou si Suzanne Pastor zamilovala. Vše překvapivě kompaktně předává odkaz o bohatém vnitřním světě kosmopolitní ženy, umělkyně, která upřímně a s humorem žije svůj život – tu v tmavé komoře, tu v kuchyni, tu zase ve světových fotografických institucích, muzeích či galeriích – to vše pak dokáže zpracovat v překvapivých kombinacích do děl plných humoru a nadhledu

Suzanne Pastor (*16. 11 1952, Chicago) – americká umělkyně německého původu, od r. 1990 žije v Praze.

Narodila se německým rodičům jako druhá ze tří sourozenců, krátce poté, co emigrovali do USA z poválečného Německa. Vyrostla v Chicagu, hrála na flétnu, kreslila a fotografovala už od svých 11 let. Oba rodiče byli chemici.

Studia a profesionální dráha:
– Northwestern University (1970–75): humanitní studia s důrazem na psychologii, kurzy na Harwardu a Cornell University
– Práce a studia na Art Institute of Chicago, kde se účastnila svého prvního kurzu fotografie u Kenetha Josephsona.
– praxe v George Eastman House (1978–81), Rochester, NY, organizování aukcí současné fotografie, putovních výstav…
– University of Kassel (Hochschule für Bildende Kunst GHK Universität – Kassel), Německo (1981-1984): studia u Florise Neususse a Klause Honnefa.
– Pracuje pro Rudolf Kicken Gallery, Kolín (1981-1985), organizace a příprava výstav a katalogů (Česká a Evropská fotografická moderna), editování portfolií, práce a výzkum na téma Bauhaus.
– PHP – Prague House of Photography (1990-1999). Po desetiletí stráveném v Německu se Suzanne Pastor stěhuje do Československa – do Prahy. Je spoluzakladatelkou a první ředitelkou Pražského domu fotografie (dnes patří pod GHMP). Organizuje výstavy Jaroslava Rosslera, Jaromíra Funkeho, Františka Drtikola, Václava Zykmunda, Augusta Sandera, Evy Fuka, Barbary Crane, Jindřicha Štreita, Viktora Koláře a dalších. Věnuje se propagaci české fotografie v zahraničí.

Tvorba / nejdůležitější cykly: Ručně kolorovaná zátiší, Zátiší těla, Secesní album / Adresář / Skleněné knihy / Fragmenty ze sexuálního života Jana S. / Valkyrie / Fotogramy / Krátká videa.

 

Óda na knedlík

Tak stateční, jak placatí vojáci,
spočívají na tvém talíři…
Kolik jich dokážeš sníst?

Malé nudné planetární ostrovy,
neutrální, bez chuti a bezbarvé,
čekají na zvelebení omáčkou,
maso, zelí, švestky, meruňky, jahody,
sýr, mák, zakysaná smetana,
práškový cukr, jako sníh od princezny.

Cokoliv, jen se vyhnout faktu, že tam jsou
zbytečné jako faxový stroj,
zastupují beztvaří kalorického života,
tichou smrt zubů, žvýkání a skřípání…

Zkontroluj svůj život,
Potřebuješ je – knedlíky?
Smrt knedlíkům!
Smrt nudnému nudnému nudnému
životu knedlíku!

Suzanne Pastor, 2017

(překlad do češtiny Nadia Rovderová)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Suzanne Pastor: Sladké časy (Sweet Times)