Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Sutnarka Graphic Works

Do 25.7.2020 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá výstava Sutnarka Graphic Works.

Ateliér grafického designu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni – Sutnarka, magisterský stupeň vedený doc. Kristinou Fišerovou a prof. Rostislavem Vaňkem, srdečně zve do Galerie Nová síň v Praze na výstavu studentských prací.

Studenti zpracovávají technické úkoly, piktogramy, grafické značky, elementární abecedy, tématické úkoly i rozsáhlé soubory vizuální komunikace. Je kladen důraz nejen na profesní zvládnutí, ale i hledání experimentálních forem autorského výrazu. Ateliér si zakládá na svobodě tvorby opřené o naprosté zvládnutí grafického „řemesla“.

Cílem výstavy Sutnarka Graphic Works je podat prostřednictvím souboru studentských děl objektivní obraz o šíři témat i kvalitě grafických řešení, kde dominuje multidisciplinarita autorů a autentičnost návrhů. V ukázkách individuality, rozmanitosti, neobvyklých řešení a diverzity přístupu studentů je hlavní síla celého sdělení výstavy, odkud věříme, že budou diváci odcházet potěšeni vizuálně i na duchu.

Těšíme se na vás v Nové síni

Kristina Fišerová + Rostislav Vaněk + studenti ateliéru

….

Všechny fotky z výstavy a vernisáže: PetrFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Sutnarka Graphic Works