Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Sudek/ Svoboda Komparace II

Do 30.8.2015 bude v Ateliéru Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1 (po zazvonění třemi průchody pořád rovně dozadu a přes dvůr), přístupná zajímavá výstava Sudek/ Svoboda Komparace II.

Kurátoři:
Zdeněk Kirschner a Pavel Vančát
Svolení k instalaci:
Stanislav Kolíbal
Dokumentační fotografie:
Jiří Poláček (Roudnice, 1983), Tono Stano (Sudkův ateliér, 1986), Iren Stehli (byt Jana Svobody, 1990)

Miniaturní volná replika dávné výstavy, tentokrát konstruovaná ze Sudkových a Svobodových děl ve sbírce PPF a dokumentárních fotografií přátel a pamětníků, je připomínkou dvou stěžejních autorů české fotografie a snahou znovu načrtnout, snad s větším odstupem a nadhledem, siločáry jejich příbuzenství a vlivů.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Sudek/ Svoboda Komparace II