Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Studentský design 2018

11. 10.-4. 11. / Novoměstská radnice / Design

Do 4.11.2018 bude v Galerii (v přízemí) Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 (vstup z Vodičkovy), přístupná velmi zajímavá výstava třiceti nejlépe hodnocených prací ze soutěže Studentský design 2018.    Probíhá v rámci přehlídky DesignBlok 2018.

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1 je spolupo­řadatelem výstavní přehlídky třicítky laureátů soutěže Studentský design 2018 v rámci letošního pražského Designbloku. Organizátorem 28. ročníku soutěže Studentský design 2018 byla Střed­ní uměleckoprůmyslová škola svaté Anežky České v Českém Krumlově a jako v minulých letech je pod­porována z grantového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěž je otevřená studentům výtvarných oborů středních a vyšších odborných škol, které jsou členy Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky. Výběr soutěžních prací probíhá ve dvou kolech. Ve školním prvním kole se vyprofilují a nominují díla, která jsou ná­sledně přihlášena do samotné hlavní soutěže. Jmenovaní hodnotitelé z řad výtvarně erudovaných od­borníků pak ve svých kategoriích bodují přihlášené práce. Komise pečlivě posuzuje autorský záměr, technickou kvalitu provedení, řemeslné postupy, estetiku. Hodnoceno je pět kategorií – a) produktový design, b) grafický design, c) multimediální tvorba, d) oděv/textil/obuv, e) sklo.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Studentský design 2018