Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Století trampingu

Do 1.4.2020 bude v Národopisném muzeu Národního muzea, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5, přístupná velmi zajímavá výstava Století trampingu.

Počátky trampingu bývají kladeny do doby kolem roku 1918. Během následujících desetiletí se stal jednou z nejvýznamnějších českých a slovenských subkultur a ovlivnil životy desetitisíců lidí. Výstava představuje celý tento fenomén i jeho proměny.

Pod pojmem tramping si asi každý představí něco trochu jiného. Výstava v Národopisném muzeu Národního muzea s názvem Století trampingupředstavuje návštěvníkům trampské hnutí z různých úhlů pohledu a poukázat nejen na jeho historii a současnost, ale také na to, jak trampové ovlivnili podobu české populární kultury, umění a sportu.

Počátek trampingu bývá často spojován se založením trampské osady Ztracená naděje ve Svatojánských proudech v roce 1918, a i když je při bližším pohledu skutečnost poněkud rozostřenější, právě od tohoto data můžeme počítat „trampské století“. Během následujících desetiletí se stal tramping jednou z nejvýznamnějších českých a slovenských subkultur a ovlivnil životy desetitisíců lidí. Výstava představuje celý tento fenomén i jeho proměny.

Dějiny českého dvacátého století by se daly s jistou nadsázkou označit i za dějiny trampingu. Ten se zrodil v době Velké války. Za první republiky sice pobuřoval, ale zároveň se ve všech svých podobách stal jednou z nejoblíbenějších volnočasových aktivit. Napevno se tak vtiskl do populární kultury a ovlivnil několik generací hudebníků, malířů, spisovatelů i vrcholových sportovců. Komunistický režim se jej různými způsoby snažil potlačovat či dostat pod kontrolu. Mnozí trampové tak své cesty do lesů a společná setkání vnímali jako ostrůvek nezávislosti, přátelství a volnosti. V posledních desetiletích možná tramping trochu ustoupil ze scény, stále však existuje a dál se vyvíjí.
Tato výstava je jedinečná zejména tím, jak komplexně se snaží pojmout fenomén trampingu. Zároveň si myslím, že je toto téma návštěvníkům velice blízké. Národní muzeum chce touto výstavou ukázat, co všechno obnášelo a stále ještě obnáší být trampem a možná své návštěvníky i trochu překvapit tím, co všechno bylo v naší historii trampingem ovlivněno,“ komentuje novou výstavu generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
Výstava Století trampingu vychází z dlouhodobé spolupráce Národního muzea se spolkem Naše muzeum, z. s., a celou řadou dalších jednotlivců i trampských osad. V prostoru dvou sálů Letohrádku Kinských představuje pestrost trampingu, a to jak prostřednictvím sbírkových předmětů a doprovodných textů a fotografií, tak i prožitkově koncipovaného prostředí s možností různých aktivit. Díky tomu výstava ukazuje tramping jako kulturní fenomén s vlastní historií i jako způsob trávení času, který má značně osobní a emoční rozměr.
Výstavu budou doprovázet i další programy, jako například hudební vystoupení, přednášky, projekce a workshopy.  Výstava je postavená zejména na předmětech ze sbírek etnografického oddělení Národního muzea. Ukazuje proměnu, jíž etnografie v Národním muzeu prochází. Dnes se nezaměřuje jen na projevy tradiční lidové kultury, ale věnuje se i  současnému folklóru.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Století trampingu