Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Staré mapy Čech ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově

4. 10.-12. 2. / Poštovní muzeum / Historie

Do 12.2.2017 bude v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava Staré mapy Čech ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově.

Na konci tohoto a začátkem příštího roku představí Poštovní muzeum veřejnosti výběr z unikátní kartografické sbírky, zapůjčený Regionálním muzeem v Českém Krumlově, sestávající se z tištěných bohemikálních map, které pocházejí z 16.–19. století. Tyto mapy zobrazují vlastní území Čech, případně zemí Koruny české, přičemž některé z nich obsahují přesahy do dalších území střední Evropy. Autorem nejstaršího samostatného vyobrazení Čech byl mladoboleslavský lékař Mikuláš Klaudyán, jehož mapa byla vytištěna roku 1518 v Norimberku. Další podobné dílo vzniklo až o půlstoletí později, zachycuje kromě Čech i Moravu, Slezsko, Horní a Dolní Lužici, a jeho tvůrcem byl luteránský teolog Johann Criginger z Jáchymova. Třetí mapa Čech se pak připisuje písaři Pavlu Aretinovi z Ehrenfeldu a k jejímu vydání došlo v roce 1619.

Shodou okolností se tyto nejstarší originály dochovaly jen v několika málo exemplářích, a tak výstava představuje soudobé mapy z proslulých evropských tiskařských dílen, které vznikly na jejich základě. Naproti tomu v 18. století se základem pro kartografické zobrazení Čech stala velmi rozměrná a detailní mapa Johanna Christopha Müllera z roku 1720, s níž se návštěvníci budou moci také seznámit. Dalším impulsem a podkladem pro tvorbu map se pak stala série vojenských a katastrálních mapování, probíhající až do druhé poloviny 19. století a v pozdější fázi již založená na přesných měřeních a moderních metodách zobrazení terénu. Návštěvníci výstavy tak budou mít možnost se seznámit s vývojem způsobu, jakým byla naše země vyobrazována v průběhu několika staletí, a zároveň obdivovat jeho výtvarnou složku, která staré mapy Čech právem řadí mezi ceněná grafická díla.

Výstavu doplní interaktivní herní prvky a doprovodné akce pro dospělé i dětské návštěvníky Poštovního muzea, zejména komentované prohlídky a výtvarné dílny, o jejichž konání budeme včas informovat na našich internetových stránkách www. postovnimuzeum.cz. V sobotu 8. 10. 2016 od 9 do 15 hodin bude v muzeu otevřena tradiční příležitostná poštovní přepážka, kde bude možno zakoupit dopisnici vydanou k výstavě a nechat ji orazit příležitostným poštovním razítkem.

Kurátor výstavy: Ivan Slavík Garant výstavy: Ondřej Švehelka Produkční doprovodných akcí: Denisa Sedláková Grafické řešení výstavy a razítka: Lenka Kohoutková Grafické řešení dopisnice a propagačních materiálů: Jindřich Hoch Transport výstavy: Regionální muzeum v Českém Krumlově Architektonické řešení výstavy Vojtěch Rýzner Realizace výstavního fundusu: VETAMBER, s. r. o. Supervize: Jan Kramář Zvláštní poděkování: Filip Lýsek, Vladimír Halabrín

Více o výstavě: www.postovnimuzeum.cz, www.facebook.com/PostovnimuzeumFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
×

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Staré mapy Čech ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově