Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Sofie Švejdové: 9058

12. 4.-7. 5. / Atrium na Žižkově / Malba

Do 7.5.2018 bude v Atriu na Žižkově, Čajkovského 12, Praha 3, přístupná zajímavá výstava Sofie Švejdové: 9058.

Sofie Švejdová: 9058
Sofie Švejdová (nar. 1990) od svých studií na pražské UMPRUM experimentovala s různými médii, v poslední době se však věnuje zejména malbě. Předchůdcem jejích nejnovějších abstraktních a expresivních maleb byly série pláten a objektů založených na reflexi fenoménu televizních seriálů a rozplétání jejich psychologických vzorců. Dalším zdrojem její současné tvorby jsou její malby s poeticky feministických nádechem, jimž dominuje motiv písmene „V“ s jeho všemi možnými způsoby interpretace. Na materiálu těchto dvou témat Sofie Švejdová zpochybňuje postupy vizuální narace a záměrně volí objekty, jejichž reálný základ je málo pravděpodobný.

Jinou linii v tvorbě Sofie Švejdové představují kresby a akvarely. S kresbou začala v době, kdy se stala mladou matkou dvou dětí a dočasně neměla dostatek času k práci na velkých plátnech v ateliéru. Od té doby se kresba stala integrální součástí jejího uměleckého výrazu, v níž je schopná vyjádřit obdobný konflikt fikce a skutečnosti jako na jejích akrylech na plátně.

Abstraktní tvorba Sofie Švejdové posledních dvou let ji ukazuje v roli jakéhosi dirigenta tvarů a barev, který pracuje s různými konkrétními podněty, kolem nichž buduje dynamickou kompozici. Vedle melodických linií se na jejích obrazech objevují mocné akordy, které mohou být, i díky své syrovosti, vnímány jako reminiscence na Elegie Roberta Motherwella. Barevné linie a plochy se proplétají, aby vytvořily nový, hlubší a méně dostupný prostor s vrstvami, v nichž se neustále cosi odehrává, ale my to nejsme schopni dohlédnout.
(Jiří Švestka)Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Sofie Švejdové: 9058