Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy soch Petra Nováka z Jaroměře: „Přirozená řeč“

17. 1.-4. 2. / Nová síň / Socha

Do 4. 2. 2023 je v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá a krásná výstava soch Petra Nováka z Jaroměře: „Přirozená řeč“.

http://www.horsessculptures.com/

Průvodní text MgA. Josefa Kleinera:

K sochám Petra Nováka z Jaroměře lze jen těžko přistoupit s neklidným pohledem.
Díla vystavěná klasickými sochařskými postupy evokují pravý opak neklidu. Formy se nejeví jako spontánní, ale jsou od prvního dojmu vystavěné, promyšlené a postupným vývojem prověřované, až evokují apel na rozvahu před neuváženým krokem.
Materiál soch PNJ je většinou vytažen z hlubiny pod zemským povrchem. Podobně i témata, jimž se v poslední době věnuje, nepodléhají bezprostředním povrchovým ani atmosférickým výkyvům.
Témata i tvarové pojetí nechává do dnešního prostředí vyvěrat z tradic. Motivy koní společně s ženskými akty jen občas vychází z reálných předobrazů. Abychom dokázali rozklíčovat jejich úhlavní sdělení, je potřeba sochy PNJ nahlížet jako zosobnění emoce, kdy se figura stává hercem zcela podléhajícím hlubinnému prožitku, který není přímo spojený s malicherností denních nesnází. Zosobňují se nám intimní dojmy obdivu, poděkování, vzácnosti přijetí a jedinečnosti samotné existence. Většina výjevů, jako by významným dílem měla vytvářet hymnus prostého bytí. Takové scény, mnohdy i přiznaně teatrální, pak odpovídají platónskému pojetí dobra, kdy dobro se rovná pojmu být (protože být je dobré).
Stejný drobnohled s jakým se věnuje sledování emoce lidské, používá při pojímání duševních projevů koní. Oboje pak staví na roveň. Nelze popřít autorovo dlouhodobé sepětí s tímto ušlechtilým zvířecím druhem, jehož podstatu nelze pochopit rychle, nebo bezprostředně. PNJ je vyzývavým figuralistou. Neskrývá. Přiléhavým tvarem modeluje mikrokosmy, v nichž vyvažuje mezi věrným zobrazením bujarého tělesného tvaru, braunovským nářečím Východních Čech a hledáním ideální proporce podle pradávného pojetí geometrie zlatého řezu.

MgA. Josef Kleiner
absolvent atelieru malby
akad. malíře prof. Daniela Balabána
na Ostravské univerzitě
od r. 2016 žije a pracuje v Jaroměři-JosefověFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy soch Petra Nováka z Jaroměře: „Přirozená řeč“