Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy soch a obrazů Panoptikum Norberta Kelecsényiho

6. 10.-27. 11. / Slovenský dům / Socha

Do 27.11.2015 bude ve Slovenském domě, Soukenická 3, Praha 1, přístupná výstava soch a obrazů Panoptikum Norberta Kelecsényiho.

Norbert Kelecsényi sa narodil  9. apríla  1976 v  Šali. V rokoch 1998-2004 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a v rokoch 2001-2002 na Akadémii výtvarných umení v Budapešti. V roku 2004 získal prvú a v roku 2007  2. cenu v súťaži Šport a olympionizmus. Zúčastnil sa na niekoľkých sochárskych sympóziách na Slovensku a v Rakúsku a v roku 2008 bol na študijnom pobyte v Cité Internationale des Arts v Paríži a v roku 2009 na študijnom pobyte v Antverpách. Žije v Bratislave a venuje sa figurálnej sochárskej tvorbe a maľbe. Ústrednou témou práce Norberta Kelecsényiho je muž vnímaný ako hrdina a na druhej strane muž ako stroj, ktorého zachytáva v reliéfoch, komorných i veľkorozmerných sochách. Jeho ušľachtilé torzá mužských antických postáv spájané s reálnymi detailmi strojov a mechanizmov evokujú predstavu technického pokroku. Dynamické výstupy sú podporené materiálom, ktorým sú takmer výhradné kovy. Svoje diela vytvára náročnou technikou zváraného železa, tiež z bronzu, hliníku a antikoru. Jeho diela sa nachádzajú v galerijných a súkromných zbierkach po celom svete.

 Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy soch a obrazů Panoptikum Norberta Kelecsényiho