Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Šmidrové (Karel Nepraš, Jan Koblasa, Bedřich Dlouhý, Rudolf Komorous, Jaroslav Vožniak)

9. 10.-31. 1. / Museum Kampa / Malba

Do 31.1.2016 bude v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, přístupná rozsáhlá a krásná výstava Šmidrové. V případě zájmu bude výstava prodloužena.

Po vice než 40 letech má česká veřejnost příležitost zhlédnout mimořádné dílo významného českého sochaře Karla Nepraše „Račte točit”, které bylo v Čechách vystaveno naposledy na sklonku šedesátých let.
Plastiku v pátek 9. října ve 12 hodin v prostorách Musea Kampa slavnostně odhalila zakladatelka muzea Meda Mládková a Jiří Pospíšil, člen správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových. Socha bude k vidění jako součást výstavy hravého umění neodadaistické umělecké skupiny Šmidrové, kterou Karel Nepraš v padesátých letech minulého století spoluzakládal.

„Do České republiky se dílo vrací po vice než 40 letech z Washingtonu D. C., kde bylo součástí interiéru rezidence Jana a Medy Mládkových. Manželé Mládkovi si sochu na počátku sedmdesátých let vyhlédli přímo v Neprašově ateliéru a rozhodli se ji koupit. Stala se tak jakýmsi symbolem jejich obývacího pokoje. Za tu dobu ji měly příležitost vidět desítky významných návštěv, které manželé Mládkovi ve svém domě hostili,” uvedl k tomu člen Správní rady Nadace J. a M. Mládkových Jiří Pospíšil.

„Rozhodla jsem se plastiku věnovat Nadaci, protože chci, aby dílo tohoto mimořádné nadaného sochaře mohla ocenit i česká veřejnost. Socha se tak stane součástí sbírek Musea Kampa a to mě moc těší,” zdůvodnila své pohnutky Meda Mládková.

Výstava neodadaistické umělecké skupiny Šmidrové, která svá absurdní díla tvořila v reakci na zoufalství totalitní moci, nabídne návštěvníkům i řadu dalších neméně unikátních objektů. K vidění bude také “Rodina”, další ze soch pocházejících z Neprašova autorsky mimořádně silného období.

Návštěvníkům Museum Kampa se tak naskytne jedinečná příležitost nahlédnout do unikátního „světa“ Šmidrů naplněného hravým uměním, jehož součástí jsou groteskní sochy či abstraktní reliéfy.

„Výstava se rozděluje do dvou koncepčních celků. První část je umístěna v komorním prostoru konírny a soustředí se především na dokumentaci vývoje skupiny Šmidrů (Karel Nepraš, Rudolf Komorous, Bedřich Dlouhý, Jan Koblasa, Jaroslav Vožniak) od neodadaistických prvopočátků ze studentského období až do raných sedmdesátých let. Ranou tvorbu na výstavě zastupují zejména drobné vtipné kresbičky a objekty, převážně pocházející ze soukromých sbírek samotných členů skupiny. Následující období zahrnuje počátek šedesátých let spojený s abstraktní strukturální tvorbou, kterou se někteří umělci na čas odvrátili od ironizující grotesky. Tato perioda trvala jen krátce a po ní se část členů opět vrátila k figuraci a k programu divnosti, jenž byl pro seskupení příznačný a který tak výstižně formuloval teoretik Jan Kříž. Další období představuje značnou individualizaci osobního projevu i přes zachování určitého „šmidrovství“. Z výtvarného hlediska jde o periodu, kdy sochaři a malíři z okruhu skupiny dozráli, kdy dospěli k vlastnímu nezaměnitelnému projevu. Především Karlu Neprašovi, Bedřichovi Dlouhému a Jaroslavu Vožniakovi byl imaginativní projev s malými odbočeními až do pozdního období vlastní. U ostatních Šmidrů (Jan Koblasa) a Příšmidrů (Janošek aj.) se výstava věnuje spíš jen těm obdobím, kdy se s programem skupiny ztotožnili a kdy se přiblížili pop-artu a proudu nové figurace,“ nastínil koncepci výstavy kurátor Jiří Machalický.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Šmidrové (Karel Nepraš, Jan Koblasa, Bedřich Dlouhý, Rudolf Komorous, Jaroslav Vožniak)