Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy Slovensko magické Česko

1. 8.-31. 8. / Slovenský dům / Fotografie

Do 31. 8. 2023 je ve Slovenském domě, Soukenická 3, Praha 1,  přístupná v přízemí i v podzemí zajímavá a krásná výstava Slovensko magické Česko.

Kurátor výstavy Ľubomír SCHMIDA EsFIAP, EFIAP, MZSF.

Vystavujúci autori: Viktória Bilka, Adriana Durkáčová,  Juraj Čech, Igor Čombor, Ján Hlaváč, Pavol Juráček, Otto Jirka, Milan Filičko, Štefan Lipták,  Peter Kralovenský, Karol Klváček, Angelika Kopiják, Ernest Koppon, Martin Kučera, Ján Macho, Maroš Purtz, Dušan Strelka, Jozef Pelachy, Daniel Pastucha, Barbora Považanová, Ľubomír Schmida, Ján Šranko, Karel Slimáček, Milan Uhrín, Juraj Vohnout, Ladislav Weber.

ĽUBOMÍR SCHMIDA, od narodenia žije a pracuje v Ružomberku. Od roku 1980 je členom Fotoklubu pri Liptovskom múzeu v Ružomberku a od roku 1982 členom Zväzu slovenských fotografov. Prvú autorskú výstavu, v minigalérii Liptovského múzea v Ružomberoku, pripravil už pred štyridsiatimi rokmi, v roku 1983. Už o tri roky neskôr získal 1. miesto v celoštátnej súťaži Zlatá ihla. Doteraz nielen aktívne fotografuje, ale tiež pôsobí ako lektor na fotografických seminároch. Od roku 1995 je predsedom Zväzu slovenských fotografov so sídlom v Ružomberku, kde sa organizujú pravidelné výstavy ZSF bez prestávky už od roku 1968. Logicky teda výstavu ZSF v Prahe zahajoval.

Skúsime voľne citovať niektoré z myšlienok, ktoré v jeho úvodnom slove zazneli. Ľubomír Schmida okrem iného vo svojom vstupe pripomenul, že fotografia je vždy spojením videného, ​​zachyteného, ​​ale aj ducha fotografa, ako to vidí on. A ako dodal, že duch predsa súvisí s mágiou. Fotka je tak magickou informáciou podanou fotografom. Informácií o jeho vnímaní, o videní toho, čo zachytil, pre toho, kto pri tom nebol. Ale onou mágiou, oným autorským videním, sa z obyčajného zachytenia udalosti, stáva obraz. A na výstave predstavené fotografie sú v podstate obrazy. Sprostredkovávajú magickú energiu vnímanú a zachytenú fotografom pre ducha a vnímanie diváka.

Na väčšine vystavených fotografií je príroda, krajina. Všetko zachytávané má svoju mágiu a je tak zdrojom duchovného zážitku. Doba teraz, nie je priaznivá dušiam nás všetkých. Doba nás odkláňa od prírody. A to je zlé, pretože my k prírode patríme. Sme – aj naďalej – jej súčasťou, len si to veľmi nepripúšťame a súčasnosť nás k tomu ani nevedie. Preto sú tu tie magické fotografie, ktoré by nám to mali pripomenúť. Donútiť nás uvedomiť si mágiu prírody. Uvedomiť si, že naši predkovia si už stovky generácií odovzdávali prírodu. Teraz ju teda odovzdali nám, aby sme ju ďalej užívali, ale tiež chránili, zhodnocovali a potom ju opäť odovzdali tým po nás. Zmyslom fotografií je, aby nás a naše vnímanie, nášho ducha, nabíjali svojou magičnosťou. Aby sme sa na ne pozerali a tým si s ich pomocou, ochraňovali a nabíjali v sebe pozitívnu energiu nevyhnutnú pre naše vnútra. 

Ľubomír Schmida, nositeľ nespočetných ocenení za svoju fotografickú prácu, okrem iného aj autor kalendárov nazvaných postupne Tatry, Neba a zeme, Krajina farieb a KRIVÁŇ – Slovensko. Teda prírodných námetov, za ktoré dostal v rokoch 2006 až 11 ocenení za Najkrajší kalendár, Ľubomír Schmida je tvorca, ktorý už fotil prírodu aj v Číne, Kanade, na Ukrajine, autor, ktorý vytvára cyklus „Živly krajiny“ už viac ako 30 rokov. Výstavu fotoobrazov dopĺňajú bombové diela autora Onderja 4. Zimku. Nie je teda divu, že nemohol vo svojom vstupe ony bomby medzi vystavenými snímkami ponechať len tak bez komentára. Preto k vystaveným sochám bômb poznamenal, že fotky sú obrazy na stenu, ktoré nás majú nabíjať a tým chrániť pred všetkým zlými silami. Vystavené sochy k tomu tvoria názorný kontrast a dokazujú, že ľudská činnosť vie byť k prírode veľmi nepriateľská…

Či už teda pochádzajú autori fotografií zo Slovenska alebo z Česka, „kopú“ tu svorne za jeden tím, za Zväz slovenských fotografov. A usporiadanou výstavou sa nám tak dostáva možnosti nahliadnuť cez pomyselný hraničný múrik, do ateliérov popredných fotografov, ktorí tu napospol, na našu škodu, nepoznáme. Potvrdzuje sa, že takéto stretnutia boli, sú a budú, vždy poučné a prínosné. Čo je vlastne aj dôvod, prečo sa vypraviť na tie fotky pozrieť. Keby pre nič iné, tak pre tú krásu prírody na nich zachytenú, pre ten dar videnia ich autorov a pre dobrý pocit, s ktorým potom budeme odchádzať. A to je nám dnes potrebné viac, ako inokedy.

Slovensko magické Česko alebo reprezentatívna výstava fotografov združených vo Zväze slovenských fotografov.

Zdroj: https://www.podtatransky-kurier.sk/kultura/vernisaz-magicke-slovensko-a-ceskoFotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy Slovensko magické Česko