Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy skupiny Time’s Up: Mind the map

Do 8.4.2016 bude v Rakouském kulturním fóru, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, přístupná velmi zajímavá výstava – instalace – umělecké skupiny Time’s Up: Mind the map.

Mind the Map, projekt umělecké skupiny Time’s Up z Lince se věnuje problematice migrace. Formou „physical narrative“ – příběhu, který je inscenován v reálném prostoru a který má publikum možnost explorativně prozkoumat – se tento projekt zabývá praktikami evropské migrační a azylové politiky, především pohybem uprchlíků ve Středomoří.

Prostřednictvím životního příběhu fiktivní postavy Christine Kollan, která se neplánovaně stane pomocnicí uprchlíků a nečekanou dědičkou firmy, jsou tematizovány různé dopady evropského přístupu k uprchlíkům a k migraci na životy nás všech.

Jak mohou, jak by měly a jak musí vypadat koncepty pro evropskou a globální koordinaci migrace, aby bylo možné naplnit všechny často velmi rozdílné požadavky, především však ty humanitární? Jakou roli smí a musí hrát sociální a hospodářsko-politické faktory a jaký by měl být mezi nimi poměr? V této souvislosti vyvstávají následující otázky: Kdy, kdo, za jakých podmínek a kam může, měl by a smí jít, kde smí zůstat, žít, pracovat, volit a zapojit se do společnosti? Setrvají rozvinuté průmyslové země u segregace, nadřazenosti a nerovnosti nebo jsou schopny uskutečnit kroky vedoucí k rovnoprávnému a komplexnímu sblížení, globalizaci, kosmopolitismu a multikulturalismu?

Time’s Up (založená 1996) se snaží posouvat hranice disciplín, jako jsou umění, technika, věda a zábava, a zároveň je mezi sebou propojit. Coby laboratoř na vytváření experimentálních situací modeluje Time’s Up všednodenní jevy společně s možnými budoucími scénáři jejich vývoje do podoby hmatatelných příběhů.

www.timesup.org.

Mind the Map je součástí panevropského projektu Future Fabulators, který podpořili: program Kultura Evropské unie, město Linec, Úřad rakouského spolkového kancléře a spolková země Horní Rakousko.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy skupiny Time’s Up: Mind the map