Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy skupiny FIRMA (Pasta, Škapa, Kaláb, Olmer, Krajc, Cimala, Štědrý)

7. 10.-5. 11. / Nová síň / Malba

Do 5. 11. 2021 bude v Galerii Nová síň, Voršilská 3, Praha 1, přístupná zajímavá a řachácká výstava nového seskupení FIRMA.

Samotný název skupiny – FIRMA – je jak jejím manifestem, tak i zároveň jejím programem. 

FIRMA není ztělesněním samoúčelné ideje „komercionalizace uměleckého prostředí“, ale v jejím jádru spočívá poznání, že pozice umělce je v dnešním kontextu 20. let 21. století silně relativizována… 

Je nutné pochopit, na čem je současná společnost ochotna se alespoň v základní rovině ne/dohodnout. 

FIRMA je přesvědčena, že možným konsensuálním bodem v jednání mezi umělcem a (nejen tržními) mechanismy současného globálního Světa je vzájemná prosperita a sdílená vize nadějné budoucnosti…

Kvalita a profesionalita výstupu zárukou, jednaní s nejtvrdší konkurencí zábavou, kladení nejvyšších cílů podmínkou, konfrontace bez respektu vzpomínkou.“

Sedm zavedených a generačně spřízněných současných uměleckých osobností české výtvarné scény založilo nové umělecké uskupení Firma. Prvním společným vystoupením je výstava v galerii Nová síň.  Firma svým založením reaguje na aktuální provozní a sociální podmínky pozice současného nezávislého umělce a tvoří ji Michal Cimala, Jan Kaláb, Martin Krajc, Matěj Olmer, Pasta Oner, Michal Škapa a Karel Štědrý. ČTK o tom dnes v tiskové zprávě informovala mediální zástupkyně skupiny Terezie Kaslová.

Každý z autorů vystavuje svá dvě nová a pro výstavu vytvořená díla. Součástí instalace je velkoformátové malířské plátno o rozměrech šest krát čtyři metry, které všichni autoři uměleckého sdružení vytvořili společně.

Název skupiny je jejím manifestem i programem. Autoři naznačují, že umělec v 21. století musí přestat být jen umělcem, ale musí se stát i businessmanem a manažerem vlastního úspěchu. Pojítkem Firmy proto není stylová jednota výtvarného tvarosloví či autorských konceptů, ale názorová shoda členů v pohledu na pozici, možnosti a potřeby umělce ve společnosti 21. století.

„Vznik skupiny je autorskou reflexí společenské a kulturní pozice současného umělce v ekonomických a provozních podmínkách galerijního a uměleckého provozu,“ řekl ke vzniku uměleckého kolektivu kurátor Pavel Kubesa. Pozice jejích zakladatelů ale podle něj není pokusem o zobecňující doporučenou uměleckou kariérní strategii. „Vznik Firmy je možné vnímat dokonce jako subversivní satirický krok, jako poukázání na v jistém smyslu absurdní, a přitom přirozené a efektivní způsoby fungování umělce jakožto samostatné výrobní jednotky, které si umělec v dnešní době musí osvojit,“ dodal Kubesa.

Výstavu doprovodí videomapping od Amara Mulabegovice ze studia Hyperbinary na budově galerie, která je otevřena denně mimo pondělí od 11:00 do 18:00.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy skupiny FIRMA (Pasta, Škapa, Kaláb, Olmer, Krajc, Cimala, Štědrý)