Martin Fryč
back
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy
ilustrace výstavy

Vernisáž výstavy skupiny 3+2 z Facebooku

Do 31.12.2020 bude v Kongresovém centru Praha, 5. května 1640/65, Praha 4, přístupná krásná výstava skupiny 3+2 z Facebooku.

Facebook, fejsbůk.
Medium 21. století. Virtuální sociální síť. Pavučina komunikace.

Staří odmítavě krčí rameny; …jakápak síť, jaké medium, nechci nikde uvíznout, nikdo mi nic stejně nedá, nikoho nechci a proč vůbec? Že virtuální? Dejte mi s tím pokoj a vůbec. Mladí, ti ví své. Mladí vždycky ví své, ostatně tomu tak vždy bylo a snad je to tak dobře, nechme je tedy a zpátky k tématu.

Díky Facebooku a jistě určité náhodě se vytvořila jakási propojená a pestrá společnost lidí, kteří spolu nejen běžně komunikují, prezentují své názory, předkládají svojí tvorbu i odhalují své soukromí, své zájmy, své lásky i nelásky, řeší politické problémy a navíc je to baví. Pocit sounáležitosti je drogou, je novou, soudobou lidskou potřebou. Ten hřejivý pocit, že o mne někdo ví, právě teď a že teď hned s ním mohu komunikovat je až návykově svazující. Komunikovat volně, bez zábran, s humorem a radostí, či s hněvem nebo jinou emocí. A jako v bibli, na počátku bylo slovo. A vůbec nezáleží na tom, jak kdo vypadá, nebo čím je, důležité je právě to slovo, projevený názor či vyslovené aktuální cítění. A pohříchu ilustrované focením. A pokud nám někdo nechutná, nemusíme se tím zabývat. Nu, a že z tohoto velmi různovrstvého humusu něco vznikne je nasnadě. Pomalu se vyšlapávají cestičky vzájemných sympatií, virtuálních souznění a přátelských vztahů.

A pak již zbývá, než že se skutečně setkat.

Z virtuality do reality.
Podařilo se a sešli se jako staří dobří kamarádi. Lépe se dá říci, našli se. Vzájemně obdivují své výtvory a pocit sounáležitosti je doslova pohltil, založit tvůrčí skupinu bylo samozřejmostí. Skupinu unikátní, zcela svobodnou bez papírování, bez pravidel, regulí a programů. Tmelícím prvkem je společný zájem, snad schopnost vidět a sledovat život kolem sebe a zkoušet ho nějak interpretovat, zaznamenat a předat dál, bez obav z dalších reakcí, včetně aktivace dalších spřízněnců a i lidí, pro které tvoří oči do světa a v podstatě neukojitelná touha fotit.

Skupinu zvanou 3+2, jenž předesílá poměr mužských a ženských účastníků, skupinu osobností různých věků a různých povolání, které se předtím neznali a kteří by se sotva kdy vůbec potkali.

Zakládající členové (mezitím se přidala řada dalších):

VERONIKA KAŠPAROVÁ
Výtvarnice a fotografka, žižkovská vlastenka. Absolventka oboru Arts

Management na IT Sligo. Pomocí rozmanitých výtvarných technik zachycuje genia loci prostředí, ve kterém žije a tvoří díla z obyčejných věcí, které ji obklopují, čímž jim společně se slovním doplňkem dává další význam – recyklace tvorbou.

PAVLÍNA FÁTOROVÁ
Zdravotní sestra. Fotografování jako život, jako o život a plné života, se všemi atributy, v kontextu s humorem, poezií a romantikou, nadsázkou a hlubokým pochopením pro vše lidské. S nevěřitelnou lehkostí vidění a tvůrčího fotografického uchopení. Nelze vynechat ani zmínku o výtvarné dokonalosti fotografií.

PETR DUBJAK
Průmyslový designer, absolvent brněnské i pražské techniky, grafik, karikaturista.

Neúnavný mág fotoreality i fikce, se širokou škálou záběru, který s nadsázkou vidí optikou fotoaparátu věci nevídané, a to jak dějové sekvence, tak i motivy

svrchovaně výtvarné a symbolicky významové.

EUGEN KUKLA
Studoval makroekonomii na pražské VŠE a mezinárodní vztahy – média a komunikace na Kolumbijské universitě v NY. Představitel „paralelní žurnalistiky“, dynamický fotoreportér s nevyčerpatelnou energií a experimentátor s neutuchající invencí. Publikuje v řadě významných předních zpravodajských médií.

MILOSLAV ČEJKA
Povoláním architekt, výtvarník a designer na volné noze, někdejší absolvent UMPRUM v Praze. Duchovní otec a zakladatel skupiny fotografů 3+2 z Facebooku. Fotografie je mu prostředkem i experimentem k výtvarnému vyjádření v barvě, tvaru a struktuře, srovnatelnému s malbou až k deformaci i s obsahovou šifrou.Fotografie z výstavy

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní Licence. Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Martin Fryč and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email martfryc@gmail.com

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vernisáž výstavy skupiny 3+2 z Facebooku